OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26205/w960_26205-0.png OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89Chybné meranie indikuje hlásenie
Neplatné meranie hladiny oleja .
Skontrolujte hladinu oleja manuálne
pomocou mierky.
Displej servisného intervalu
Systém servisu i

Page 92 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvkyNačítanie servisných informáciíAk chcete načítať stav servisných
informácií, kedykoľvek stlačte tlačidlo 0030 alebo CHECK . Na pár sekúnd sa
zobrazia s

Page 93 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91sedadle alebo ak si ktorýkoľvek zpasažierov bezpečnostný pás
odopne.
Airbag a predpínače
bezpečnostných pásov
v svieti červeno.
Pri zapnutí zapaľovania sa

Page 94 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkyBliká, keď beží motorSystém správy motora má poruchu,
ktorá môže viesť k poškodeniu
katalyzátora. Uvoľnite pedál
akcelerácie, kým sa blikanie
nezastaví

Page 95 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93Radenie rýchlostí
Keď sa odporúča preradenie na vyššíprevodový stupeň z dôvodu úspory
paliva, zobrazí sa R spolu s číslom
vyššieho prevodového stupňa

Page 96 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvkyOdlučovač pevných častícpre vznetové motory
0008 alebo 002B svieti žlto.
Odlučovač pevných častíc vyžaduje
čistenie.
Pokračujte v jazde, kým kontrolka

Page 97 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky959Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu silu.
Posilňovač bŕzd bude fungovať aj
pri aktivovanej funkcii Autost

Page 98 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkyTempomat
Kontrolka m svieti v informačnom
centre vodiča.
Tempomat 3 153.
Upozornenie na bočný
mŕtvy uhol
0025 svieti trvalo zelenou farbou na
prístrojovom panel

Page 99 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Výber ponúk a funkciíPonuky a funkcie sa môžu vyberať
tlačidlami na ľavej páčke na stĺpiku
volantu.
Otáčaním nastavovacieho kolieska
vyberte stránku v pon

Page 100 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvkyOkamžitá spotreba paliva
Zobrazenie okamžitej spotreby.
Digitálna rýchlosť
Digitálne zobrazenie okamžitej
spotreby.
Ponuka informácií o počítadle
kilometrov