OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26205/w960_26205-0.png OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia129Manuálna recirkulácia vzduchu 4
Režim recirkulácie vzduchu
aktivujete stlačením 4. LED v
tlačidle sa rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
Opätovným stlačením tlačidla 4

Page 132 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 130KlimatizáciaDeaktivácia elektronicky riadenej
klimatizácie
Chladenie, ventilátor a automatický
režim možno vypnúť otočením
ovládacieho gombíka Z proti smeru
hodinových ručičiek.
Ak

Page 133 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia131Stredový vetrací otvor v strede
prístrojového panela
Zatvorte prúdenie vzduchu otočením
kolieska dopredu.
Vetrací otvor v odkladacej
schránke v palubnej doske
Vetrací otvor m

Page 134 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 132KlimatizáciaÚdržbaOtvory pre nasávanie
vzduchu
Otvory pre nasávanie vzduchu, ktoré
sa nachádzajú pred čelným oknom, musíte udržiavať čisté kvôli
priechodnosti. Odstráňte všetky l

Page 135 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda133JazdaRady pre jazdu........................... 134
Kontrola nad vozidlom .............134
Riadenie .................................. 134
Startovanie a prevádzka ............134
Zábeh novéh

Page 136 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 134JazdaRady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom
Mnoho systémov v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj

Page 137 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1350:vypnuté zapaľovanie: Niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:režim so zapnutým zapaľovan

Page 138 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 136Jazda9Varovanie
Ak je vybitý akumulátor vozidla,
nesmie sa vozidlo odťahovať,
štartovať rozťahovaním alebo
pomocným akumulátorom, lebo
zámok volantu nie je možné
odistiť.
Ovládanie v

Page 139 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda137Deaktivácia režimu úspory
energie
Pohotovostný režim sa automaticky
znova aktivuje pri nasledujúcej jazde
vozidlom. Ak chcete funkcie používať ihneď, naštartujte motor:
● na menej

Page 140 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 138JazdaVozidlá s tlačidlom zapnutia
napájania
● Manuálna prevodovka: stlačte pedál spojky a brzdy.
● Automatická prevodovka: použite brzdový pedál a voliacu
páku posuňte do polohy P