OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26207/w960_26207-0.png OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169
VypnutieSystém sa deaktivuje stlačením ½;
kontrolka LED v tlačidle sa rozsvieti.
Pri rýchlostiach pod 60 km/h je
systém nefunkčný.
Porucha
V prípade poruchy sa na prístrojovom
p

Page 172 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 170Jazdabude opakovať každú hodinu, kým savozidlo nezastaví, bez ohľadu na to,
ako sa vyvíja rýchlosť vozidla.
Počítanie upozornenia na čas jazdy
sa vynuluje po vypnutí zapaľovania na ni

Page 173 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Palivo
Palivo pre zážihové motory
Benzínové motory sú kompatibilné s
biopalivami, ktoré spĺňajú aktuálne a
budúce európske normy a ktoré sú
dostupné na čerpacích staniciach:

Page 174 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 172Jazda
Môžete používať palivo B20 alebo
B30, ktoré spĺňa normu EN16709. V
prípade takéhoto, aj keď len
občasného používania je potrebné
prísne dodržiavať osobitné
podmienky servi

Page 175 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1739Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Nevytvárajte otvorený
oheň alebo iskry.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v se

Page 176 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaNádrž zatvoríte otočením uzáveru
plniaceho otvoru paliva v smere
hodinových ručičiek.
Zatvorte dvierka a nechajte ich, aby
sa zaistili.
Uzáver palivovej nádrže Používajte iba pô

Page 177 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Nastavte tlak v pneumatikách na
hodnotu predpísanú pre plné
zaťaženie 3 236.
Ťahanie závesu Zaťaženie prívesu
Prípustné zaťaženia prívesu sú
maximálne hodnoty závislé od
v

Page 178 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazda
Prevlečte popruh cez pravé zadné
pripínacie oko, dvakrát ho omotajte a utiahnutím popruhu zaistite vak.
Upevnenie tyče s guľovou hlavou
Spustite pripájaciu zástrčku nadol. Z
otvoru

Page 179 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177Nasadenie tyče s guľovou hlavou
Zasuňte napnutú tyč s guľovou
hlavou do otvoru a pevne ju zatlačte
hore, až sa počuteľne zaistí.
Otočná rukoväť zaklapne späť do
východiskovej

Page 180 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaAk chcete tyč s guľovou hlavou
odomknúť, otvorte ochranný kryt,
otočte kľúčom do polohy c.
Vytiahnite otočnú rukoväť a otáčajte
ju doprava, až na doraz. Vytiahnite
tyč s guľ