OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169potom posuňte ručné koliesko do
polohy SET- alebo RES+, aby ste
obnovili činnosť adaptívneho
tempomatu. Ak vozidlo zostane stáť
dlhšie ako päť minút alebo ak sa
otvoria dvere vod

Page 172 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaDeaktivovanie funkcie
Stlačte Ñ, adaptívny tempomat je v
režime pozastavenia a zobrazí sa
správa. Vozidlo bude jazdiť bez
adaptívneho tempomatu.
Adaptívny tempomat je deaktivovaný,
a

Page 173 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Obmedzenia systému9Varovanie
Sila systému automatického
brzdenia neumožňuje prudké
brzdenie a úroveň brzdenia
nemusí byť dostatočná na
zabránenie kolízii.
● Po prudkej zmene ja

Page 174 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaDiaľnice
Na diaľnici prispôsobte nastavenú
rýchlosť situácii a počasiu. Vždy berte
do úvahy, že adaptívny tempomat má rozsah viditeľnosti obmedzený,
obmedzený brzdný účinok

Page 175 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1739Varovanie
Radarová jednotka bola
starostlivo nastavená počas
výroby. Preto v prípade čelného
nárazu systém nepoužívajte.
Predný nárazník sa môže zdať
nepoškodený, avšak sn

Page 176 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaVýstraha vodičaVodiča upozornia nasledujúce
varovania:
● Symbol , sa rozsvieti a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí upozornenie, keď sa
vzdialenosť pred vozidlom veľmi
skráti

Page 177 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175V nasledujúcich prípadoch nemusí
varovanie pred čelnou zrážkou
detekovať vozidlo alebo sa môže
znížiť výkon snímača:
● počas jazdy na kľukatých alebo kopcovitých cestách

Page 178 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazda● varovanie pred čelnou zrážkou● ochrana chodcov vpredu
Systém prípravy bŕzd
Keď sa k vozidlu alebo chodcovi pred vami približujete tak rýchlo, že je
pravdepodobná kolízia, sys

Page 179 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177Inteligentný brzdový asistent
Ak je vozidlo vybavené radarovým senzorom, môže byť k dispozícii
inteligentný brzdový asistent.
Inteligentný brzdový asistent
zabezpečuje silnejšie

Page 180 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 178Jazda● pri detekcii vozidla priobmedzenej viditeľnosti
spôsobenej poveternostnými
podmienkami, napríklad v hmle,
daždi alebo snehu
● počas jazdy v noci
● snímač v čelnom skle alebo r