OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok GRANDLAND X 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38808/w960_38808-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok

Page 71 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Oppbevaring og transport69Bakre oppbevaringsrom‐deksel
Det bakre gulvdekselet kan løftes opp og fjernes. Løft dekselet med sløyfen
og fjerne dette.
For å holde dekselet på bagasjerom‐
met i o

Page 72 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 70Oppbevaring og transportNår du skal fjerne gulvet i bagasje‐
rommet, trykker du på håndtaket for å låse det opp, og deretter løfter du det
opp ved å bruke håndtaket.
Når gulvet i bagasjer

Page 73 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Oppbevaring og transport71
●Fest krokene for sikkerhetsnetts‐
troppene i festeringene bak
baksetene.
● Stram begge stroppene ved å trekke i den løse enden.
● Bakseteryggene må være oppreis

Page 74 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 72Oppbevaring og transportDemontere
Trekk i klaffen på strammeren på
begge sider for å løsne stroppene. Løsne krokene fra festeringene.
Hekt løs stengene til sikkerhetsnettet
fra monteringsåpni

Page 75 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Oppbevaring og transport73Takstativsystem
Takstativ
Av sikkerhetsgrunner og for å unngå
takskader, anbefaler vi bruk av
takstativ som er godkjent for din
bilmodell.
Følg monteringsanvisningen for
t

Page 76 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 74Oppbevaring og transport●Legg ingen gjenstander på baga‐
sjeromsdekselet eller på instru‐
mentpanelet, og dekk ikke føle‐
ren oppå instrumentpanelet.
● Lasten må ikke blokkere for bru

Page 77 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Instrumenter og betjeningselementer75Instrumenter og
betjeningselemente
rBetjeningselementer ....................76
Rattjustering .............................. 76
Ratthendler ........................

Page 78 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 76Instrumenter og betjeningselementerBetjeningselementer
Rattjustering
Frigjør hendelen, juster rattet, sett
hendelen i inngrep, og påse at den
helt låst.
Rattet må bare justeres når bilen står

Page 79 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok Instrumenter og betjeningselementer77De anbefalte grepsområdene på
rattet varmes opp raskere og til
høyere temperatur enn de andre
områdene.
Oppvarmingen virker når motoren er
i gang og ved Autos

Page 80 of 267

OPEL GRANDLAND X 2018.75 Instruksjonsbok 78Instrumenter og betjeningselementerVindusvisker med regnfølerHI:hurtigLO:langsomAUTO:automatisk visking med
regnfølerOFF:av
I AUTO -posisjonen registrerer regn‐
føleren vannmengden på frontru