OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26215/w960_26215-0.png OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo219Elektrická sústava
Poistky
Údaje na náhradnej poistke sa musia zhodovať s údajmi na chybnej
poistke.
Vo vozidle sa nachádzajú dve
poistkové skrinky:
● priestor mo

Page 222 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 220Starostlivosť o vozidloČ.Obvod9Alarm10Systém Stop-Štart11Naftový výfukový systém13Systém Stop-Štart15Elektrický posilňovač riadenia/
radar22Klaksón29ŠtartérČ.Obvod1Klimatizácia2Vo

Page 223 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo221Vo vozidlách s ľavostranným
riadením je poistková skrinka za
krytom v prístrojovom paneli na ľavej
strane. Otvorte kryt a odstráňte ho
zatlačením zámku.
V závis

Page 224 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 222Starostlivosť o vozidloČ.Obvod1Vnútorné spätné zrkadlo/Elek‐
trický posilňovač riadenia/Selek‐
tívne ovládanie jazdy/Radar/
Výfukový systém naftového
motora3Riadiaci modul pre pr

Page 225 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo223Náradie vozidla
Náradie Vozidlá s rezervným kolesom
Otvorte kryt podlahy v batožinovom
priestore 3 73.
Vyberte kryt skrinky na náradie.
V skrinke na náradie sa nach

Page 226 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 224Starostlivosť o vozidloKolesá a pneumatiky
Stav pneumatík a diskov
Hrany prechádzajte pomaly a ak je to možné, kolmo. Prejazd ostrých hrán
môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky a disku.

Page 227 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo225Tlak vzduchu v pneumatikách
3 261.
Na štítku s údajmi a informáciami o
tlaku v pneumatikách, ktorý sa
nachádza na ráme ľavých dverí, sú uvedené pôvodne dodan

Page 228 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 226Starostlivosť o vozidlovalivého obvodu pneumatiky s
referenčnými hodnotami a ďalšími
signálmi.
Ak pneumatika stráca tlak, rozsvieti sa kontrolka w a v informačnom
centre vodiča sa zobra

Page 229 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo227Hĺbka vzorky pneumatiky
Pravidelne kontrolujte hĺbku vzorky.
Z bezpečnostných dôvodov musíte
pneumatiky vymeniť, keď je hĺbka
vzoru 2-3 mm (zimné pneumatiky:
4 mm)

Page 230 of 283

OPEL GRANDLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 228Starostlivosť o vozidloVozidlá s kolesami z oceľe: Pri použití
zaisťovacích skrutiek kolies
nenasadzujte kryty kolies.
Reťaze na pneumatiky
Snehové reťaze je dovolené použiť
iba na pre