OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26232/w960_26232-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29
Automatické opätovné
uzamknutie po odomknutí Táto funkcia môže byť
nakonfigurovaná tak, aby sa krátko po odomknutí diaľkovým ovládanímalebo elektronickým kľú

Page 32 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, okná
polohy. Dvere teraz nie je možné
otvoriť znútra. Pre deaktiváciu otočte
detský zámok do zvislej polohy.Dvere
Batožinový priestor
Dvere batožinového priestoru
Otvor

Page 33 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31
Zavretie
Použite vnútornú kľuku.
Počas zatvárania neťahajte tlačidlo
pod lištou, pretože by sa tým znova
odomkli dvere batožinového
priestoru.
Centrálne zamykani

Page 34 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, okná
Ovládanie rádiovým diaľkovým
ovládačom
Stlačte a podržte tlačidlo x, kým sa
dvere batožinového priestoru
nezačnú otvárať alebo zatvárať.
Ovládanie spína

Page 35 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33
Ak chcete zatvoriť dvere
batožinového priestoru, stlačte
tlačidlo G na otvorených dverách
batožinového priestoru, kým sa
nezačnú pohybovať.
Zastavenie alebo zmen

Page 36 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, okná
4. Stlačte a podržte tlačidlo navnútornej strane otvorených dverí
na 3 sekundy.
Poznámky
Nastavenie výšky otvorenia by malo byť naprogramované na úrovni
terénu.
Z

Page 37 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná35batožinového priestoru, napr. pri
preprave objemných predmetov,
pretože by do vozidla mohli vnikať toxické výfukové plyny, ktoré
neuvidíte, ani nepocítite podľa
pac

Page 38 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, okná
Zapnutý
Rádiový diaľkový ovládač alebo
elektronický kľúč: dvakrát stlačte e
počas 5 sekúnd.
Alarm Alarm začleňuje aj mechanickú
ochranu proti odcudzeniu a t

Page 39 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37
Zapnutie poplašného systému
bez monitorovania priestoru pre cestujúcich a sklonu vozidla
Vypnite monitorovanie priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla, ak vo
vozidle z

Page 40 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, okná
Systém s elektronickým kľúčom:
Odomknutie vozidla stlačením
tlačidla na ktorejkoľvek vonkajšej
kľučke dverí deaktivuje poplašný
systém proti odcudzeniu.
Systé