OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26232/w960_26232-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Vonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar Konvexné vonkajšie spätné zrkadlá
obsahujú asférickú oblasť a redukuje
tzv. mŕtve uhly. Tvar zrkadla
spôsobuje, že sa objekty javia

Page 42 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, okná
Sklápanie zrkadiel diaľkovým
ovládačom
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak
je vozidlo vybavené pamäťou pre
elektricky nastaviteľné sedadlá.
Stlačte tlačidlo

Page 43 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41Vnútorné zrkadláManuálna zmena
odrazivosti
Za účelom zníženia oslňovania
posuňte páčku na spodnej strane
telesa zrkadla.
Automatická funkcia proti
oslňovaniu
Osl

Page 44 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, okná
elektronický záznam dát a platenie
poplatkov. Inak môže dôjsť k
poruchám záznamu.
Nálepky na čelnom skle
Do oblasti vnútorného zrkadla na
čelnom skle nelepte ná

Page 45 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43
Vyradenie bezpečnostnej
funkcie
V prípade ťažkostí so zatvorením
kvôli mrazu alebo niečomu
podobnému zapnite zapaľovanie,
potom potiahnite spínač k prvej
západke

Page 46 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, okná
4.Zatlačte spínač po druhú zarážku,
pokým sa okno nezačne otvárať
automaticky.
5. Tento postup zopakujte pre každé
okno.
Vyhrievanie zadného okna
Ovláda sa stla

Page 47 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná45
Strešné okno, 5-dverový
hatchback/4-dverový sedan
Otvorenie a zatvorenie
Jemne stlačte spínač p alebo r
po prvú zarážku: strešné okno sa začne otvárať alebo z

Page 48 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 46Kľúče, dvere, okná
Zatvorenie
Jemne stlačte spínač r po prvú
zarážku: strešné okno sa zatvorí z úplne otvorenej polohy alebo z
vyklopenej polohy s aktivovanou
bezpečnostnou funkciou

Page 49 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná47
Spustenie po výpadku prúdu
Po poruche napájania môžete
strešné okno ovládať iba v
obmedzenom rozsahu. Nechajte si
systém inicializovať v servise.

Page 50 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 48
Predné sedadlá ........................... 50
Zadné sedadlá ............................. 57