OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26232/w960_26232-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49
Horizontálne nastavenie
Potiahnite opierku hlavy pomaly
smerom dopredu. Zapadne v
niekoľkých polohách.
Ak ju chcete vrátiť do zadnej polohy,
posuňte ju dopredu a uv

Page 52 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyPredné sedadláPoloha sedadla9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastaveným sedadlom.
■ Seďte tak, aby vaše sedacie svaly boli čo možno najbližšie k operadlu.
Nas

Page 53 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51
Poloha sedadla
Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo,
uvoľnite rukoväť.
Operadlá
Zatiahnite za páku, a nastavte sklon
a uvoľnite páku. Operadlo sa musí
počuteľne

Page 54 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvky
Sklon sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor=prednú stanu vyššienadol=prednú stanu nižšieBedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spínačom podľa sv

Page 55 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53Elektrické nastavovanie
sedadla9 Varovanie
Pri manipulácii s elektricky
ovládanými sedadlami buďte
opatrní. Hrozí riziko zranenia,
obzvlášť pre deti. Predmety sa

Page 56 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvky
Posuňte prednú časť spínača
smerom nahor/nadol.
Operadlá
Otočte spínač dopredu/dozadu.
Bedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spínačom podľa s

Page 57 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55
Ukladanie zapamätaných polôh
pomocou tlačidiel 1 a 2
■ Nastavte sedadlo vodiča a následne nastavte vonkajšie
zrkadlá do požadovaných polôh.
■ Stlačte a pod

Page 58 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvky
Bezpečnostná funkcia
Ak sedadlo vodiča zaznamená počas
pohybu odpor, vyvolanie sa môže
zastaviť. Po odstránení prekážky na
dve sekundy stlačte a podržte tla

Page 59 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Odvetranie sedadiel
Nastavte vetranie na požadované
nastavenie stlačením tlačidla A pre
príslušné sedadlo raz alebo viackrát.
Kontrolka v tlačidle signalizuje
na

Page 60 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvky
Bezpečnostné pásy sú určené vždylen pre jednu osobu. Detský záchytný systém 3 67.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z
h