OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26232/w960_26232-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 61 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky59
Vytiahnite pás z navíjača, veďte
neprekrútený pás cez telo a vložte
sponu do zámku pásu. Počas jazdy pravidelne napínajte panvový pás
tým, že zatiahnete za

Page 62 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 60Sedadlá, zádržné prvky
Nastavte výšku tak, aby pás viedol
cez rameno. Pás nesmie viesť cez krk alebo hornú časť paže.
Nevykonávajte nastavenie počas
jazdy.
Demontáž
Ak chcete pás r

Page 63 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky61Systém airbagov
Systém airbagov sa skladá z
niekoľkých samostatných systémov
podľa vybavenosti vozidla.
Keď je aktivovaný, airbag sa naplní za niekoľko milisek

Page 64 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 62Sedadlá, zádržné prvky
sous peine d'infliger des
BLESSURES GRAVES, voire
MORTELLES à l'ENFANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de
retención infantil orientado hacia
atrás en un asiento

Page 65 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky63
TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile
korunmakta olan bir koltukta
kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR
veya AĞI

Page 66 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 64Sedadlá, zádržné prvky
AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jopretējā gadījumā BĒRNS var gūt
SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole
suunatud lapseturvaistet istmel, mille
ees

Page 67 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky65Systém bočných airbagov
Systém bočných airbagov tvoria
airbagy v operadle každého
predného sedadla a v operadlách
krajných sedadiel vzadu. Poznáte ho podľa slo

Page 68 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 66Sedadlá, zádržné prvky9Varovanie
Dbajte na to, aby v oblasti plnenia
airbagu neboli žiadne prekážky.
Háčiky na držadlách v strešnom
ráme sú vhodné iba pre zavesenie
ľahkých častí

Page 69 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky67predného spolucestujúceho,
vzniká riziko smrteľného zranenia
dieťaťa.
Hrozí riziko smrteľného zranenia dospelej osoby, ktorá sedí na
sedadle s deaktivovaným
ai

Page 70 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 68Sedadlá, zádržné prvkydeaktivované; v opačnom prípadespustenie airbagov môže spôsobiť
smrteľný úraz.
Je to obzvlášť dôležité, ak detský záchytný systém na sedadle
predného s