OPEL INSIGNIA 2015.5 Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25894/w960_25894-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian)

Page 1 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) OPEL INSIGNIAInformācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata

Page 2 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian)

Page 3 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Touch R700 / Navi 900..................5
R300 Color / R400 Color ...........109Saturs

Page 4 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian)

Page 5 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Ievads............................................ 6
Pamatfunkcijas ............................ 15
Radio ........................................... 47
Kompaktdisku atskaņotājs ...........53
Ārēj

Page 6 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) 6IevadsIevadsVispārēja informācija.....................6
Aizsardzība pret nozagšanu ..........7
Vadības elementu pārskats ...........8
Lietošana ..................................... 13Vispār

Page 7 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Ievads7
Svarīga informācija par
lietošanu un satiksmes drošību9 Brīdinājums
Lietojot informācijas un izklaides
sistēmu, drošība vienmēr ir
pirmajā vietā.
Ja rodas šaubas, pirms
informā

Page 8 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) 8IevadsVadības elementu pārskats
Centrālais displejs ar vadības taustiņiem

Page 9 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Ievads9
1X........................................... 13
Ja ir izslēgta: īsi
nospiediet, lai ieslēgtu barošanu
Ja ir ieslēgta: īsi
nospiediet, lai izslēgtu
sistēmas skaņu;
nospiediet un turie

Page 10 of 151

OPEL INSIGNIA 2015.5  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) 10Ievads
9t
Radio: īsi nospiediet, lai
pārietu uz iepriekšējo
staciju; nospiediet un
turiet, lai meklētu atpakaļ ......47
CD atskaņotājs/ārējās
ierīces: īsi nospiediet, lai
pārietu uz ie
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 160 next >