OPEL INSIGNIA 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20655/w960_20655-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 1 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) OPEL INSIGNIAInstrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

Page 2 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 3 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Touch R700 / Navi 900..................5
R300 Color / R400 Color ...........111Spis treści

Page 4 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 5 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie............................... 6
Podstawowa obsługa ...................15
Radioodtwarzacz .........................47
Odtwarzacz CD ............................ 53
Urządzenia zewnętrzn

Page 6 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 6WprowadzenieWprowadzenieInformacje ogólne..........................6
Zabezpieczenie przed kradzieżą ....................................... 7
Przegląd elementów
sterujących ....................

Page 7 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie7
danego kraju, zainstalowanewyposażenie dodatkowe lub
akcesoria.
Ważne informacje dotyczące
obsługi i bezpieczeństwa ruchu
drogowego9 Ostrzeżenie
Podczas korzystania z systemu
Infot

Page 8 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 8WprowadzeniePrzegląd elementów sterujących
Wyświetlacz środkowy z elementami sterującymi

Page 9 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie9
1X........................................... 13
Jeśli wyłączone: krótkie
naciśnięcie – włączenie zasilania
Jeśli włączone: krótkie
naciśnięcie – wyciszenie
systemu; d

Page 10 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 10Wprowadzenie
9t
Radioodbiornik: krótkie
naciśnięcie – przejście do
poprzedniej stacji; długie
naciśnięcie – szukanie w
dół ......................................... 47
Odtwarzacz CD /
U
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 160 next >