OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26235/w960_26235-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha41
PonukaČinnosťDotyková obrazovkaDotyková plochaPonuka NavigáciaOdoslanie aktuálnych
informácií o zvuku do
informačného centra
vodiča1 prst, posunutie v smere informačn

Page 42 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42Základná obsluha
PonukaČinnosťDotyková obrazovkaDotyková plochaFunkcia
rozpoznávania
znakovNakreslenie znaku1 prst, posunutie po obrazovke1 prst, posunutie cez
dotykovú plochuSpustenie vyhľ

Page 43 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha43Nastavenia tónuV ponuke nastavení tónu môžete
nastaviť charakteristiku tónu. Ak sú
nastavenia nastavené v jednom
hlavnom menu, sú globálne
nastavené vo všetkých reži

Page 44 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44Základná obsluha
Upravte nastavenia ťuknutím na ─
alebo w.
Režimy ekvalizéra
(ak vozidlo nie je vybavené systémom priestorového zvuku)
Zvoľte jedno z tlačidiel obrazovky v
interakčnej

Page 45 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha45
Čas a dátum
Stlačte ; a potom vyberte ikonu
NASTAVENIA .
Vyberte Čas a dátum .
Nastavenie času
Výberom Nastaviť čas zobrazte
príslušnú podponuku.
Vyberte Autom. n

Page 46 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46Základná obsluha
Zadajte štvorciferný kód a potom
vyberte Potvrdiť. Opätovne sa
zobrazí číslicová klávesnica.
Prvé zadanie potvrdíte opätovným
zadaním štvorciferného kódu a
výb

Page 47 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha47
Dodržiavajte pokyny na obrazovke a
ťuknite na príslušné indikované body.
Dotyková obrazovka je
nakalibrovaná.
Vypnutie displeja
Výberom Vypnúť displej vypnite
displej

Page 48 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48Základná obsluha
Zobrazí sa zoznam všetkých čísiel
verzií všetkých položiek nahratých v
systéme.
Aktualizácia systému
Ak chcete aktualizovať softvér
systému, obráťte sa na servis

Page 49 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio49RádioPoužitie........................................ 49
Vyhľadávanie staníc ....................49
Ponuky vlnových pásiem .............50
Rádiový dátový systém (RDS) .....51
Vysie

Page 50 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50Rádio
Poznámky
Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.
Listujte v zozname a vyberte
požadovanú položku zoznamu.
Kategórie
Ak chcete zobraziť zoznam kategórií
aktuálne aktívneho vlnovéh