OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26235/w960_26235-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia71
Prevzaté kontakty sa potom dajú
zvoliť prostredníctvom menu
KONTAKTY 3 33.
Vytvorenie a preberanie bodov
záujmu definovaných používateľom (Moje POIs)
Okrem preddefinovaných PO

Page 72 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72Navigácia
Údaje o bodoch záujmu každej
adresy cieľa sa musia zadať v jednom samostatnom riadku, pozrite obrázok nižšie.
Uloženie údajov POI na USB kľúč
V koreňovom adresári USB disku

Page 73 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia73
Dôležité informácie týkajúce sašpecifického poradia zadávania
cieľovej adresy pre konkrétnu krajinu:
3 64.
Poznámky
Ak sa použije iné poradie zadania
ako je určené pre š

Page 74 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74Navigácia
Ikona rýchlej funkcie
Ak existuje len jedna adresa uložená
pre kontakt, ikona rýchlej trasy je
zobrazená vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.
Výberom ADRESA priamo zo

Page 75 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia75
Pre zobrazenie všetkých POI v rámcijednej podkategórie, zvoľte príslušnú
podkategóriu. Listujte v zozname a
vyberte požadovaný POI.
Zobrazia sa detaily cieľa.Vyhľadávanie PO

Page 76 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76Navigácia
Pri aktívnom navádzaní po trase
vyberte CIEĽ v interakčnej výberovej
lište zobrazenia mapy.
Alternatívne ťuknite na symbol šípky, ktorý indikuje vaše odbočenie na
pravej st

Page 77 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia77
Ak chcete iniciovať telefónny hovor
do zvoleného miesta, vyberte
Zavolať .
Poznámky
Tlačidlo obrazovky Zavolať je k
dispozícii len vtedy, ak je pre
príslušné miesto uložené

Page 78 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78Navigácia
Zrušenie navádzania po trase
Ak chcete zrušiť navádzanie po trase, vyberte MENU v interakčnej
výberovej lište a potom vyberte Zrušiť
trasu .
Alternatívne ťuknite na symbol

Page 79 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia79
Dopravné ikony na mape
Ak je aktivované Zobraziť ikony na
mape , ikony dopravných nehôd v
okolí aktuálneho miesta a pozdĺž
trasy sú zobrazené na mape.
Nastavte Zobraziť ikon

Page 80 of 153

OPEL INSIGNIA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80Navigácia
Zmena trasy
Po spustení navádzania po trase
ťuknite na tlačidlo šípky, aby ste zobrazili menu navádzania po trase.
Pridanie prejazdového bodu
Vyberte CIEĽ v interakčnej výbero