OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26236/w960_26236-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 271 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2699Varovanie
Nenanášajte mazivo na skrutky
kolies, matice kolies a kužeľ
matice kolesa.
1. Uvoľnite kryty matíc kolies pomocou skrutkovača a
demontujte.
Oceľové disky

Page 272 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 270Starostlivosť o vozidlo
4. Dbajte na to, aby bol zdviháksprávne umiestnený pod bodom
pre zdvíhanie vozidla.
5. Zdvihák nastavte na požadovanú výšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhacím b

Page 273 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo271
Umiestnenie zdvihákov
dvíhacej platformy
Poloha zadného ramena dvíhacej
platformy na podvozku.
Poloha predného ramena dvíhacej
platformy na podvozku.
Rezervné koleso

Page 274 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 272Starostlivosť o vozidlo
Vytiahnutie:1. Otvorte kryt v podlahe.
2. Rezervné koleso je zaistené krídlovou maticou. Otáčajte
krídlovú maticu doľava a vyberte
rezervné koleso.
Pod rezervným

Page 275 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2739Varovanie
Zdvihák, koleso a iné
príslušenstvo môžu spôsobiť
zranenia, ak nie sú vhodne
upevnené. Počas prudkého
zastavenia alebo kolízie by mohlo voľné prís

Page 276 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 274Starostlivosť o vozidlomôže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
■ Nikdy sa nepohybujte v blízkosti akumulátora vozidla s otvoreným
ohňom alebo zdrojom iskier.
■ Vy

Page 277 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo275
3.Pripojte čierny kábel k zápornému
vývodu pomocného akumulátora.
4. Pripojte druhý koniec čierneho kábla ku kostriacemu bodu
vozidla, ako napr. k bloku motora
al

Page 278 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 276Starostlivosť o vozidlo
Country Tourer: vložte skrutkovač do
štrbiny v spodnom okraji krytu. Veko
uvoľnite opatrným pohybom
skrutkovača nadol. Odporúčame
vložiť tkaninu medzi skrutkovač

Page 279 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo277Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Ak motor nebeží, budete musieť pri
brzdení a riadení vyvinúť ove

Page 280 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 278Starostlivosť o vozidloŤahanie iného vozidla
5-dverový hatchback, 4-dverový
sedan, Sports Tourer, OPC: odistite
veko v spodnej časti a odstráňte ju
smerom nadol.
Country Tourer: vložte s