OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26233/w960_26233-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 111 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod1119Varovanie
V niektorých oblastiach
jednosmerné ulice, iné cesty alebo vjazdy (napr. pešie zóny), kam
nesmiete vojsť, nie sú označené
na mape. V takýchto oblastiach
vás môže inform

Page 112 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 112ÚvodPrehľad ovládacích prvkov
Ovládací panel

Page 113 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod113
1Gombík X........................... 115
Ak je vypnuté napájanie:
krátke stlačenie: zapnutie
napájania
Ak je zapnuté napájanie:
krátke stlačenie: stíšenie
systému; dlhé stlače

Page 114 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 114Úvod
Tlačidlo TONE (ak
prehrávač CD nie je
súčasťou výbavy)
Stlačenie: zobrazenie
menu nastavení tónu ..........130
11 Tlačidlo t
Rádio: krátke stlačenie:
preskočenie na
predchádz

Page 115 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod115
Tlačidlo j - zobrazenie
hlavného menu špecifickej
aplikácie
Tlačidlá P / Q - výber
položky ponuky
Tlačidlo 9 - potvrdenie výberu
2 Tlačidlo ! / #
Stlačenie nahor: zvýšenie

Page 116 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 116Úvod
Nastavenie hlasitosti
Otáčajte gombíkom m. Na displeji sa
zobrazí aktuálne nastavenie.
Ak sa informačný systém zapne, platí naposledy nastavená hlasitosť, ak je
príslušná hlasi

Page 117 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha117Základná obsluhaZákladné operácie.....................117
Nastavenia tónu .........................118
Nastavenia hlasitosti ..................119
Systémové nastavenia ...

Page 118 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 118Základná obsluha
Tlačidlo BACK
Pri ovládaní menu stlačte tlačidlo na
obrazovke BACK, aby ste sa vrátili k
nasledujúcej vyššej úrovni ponuky.
Pomocné tlačidlá
Stlačte jedno z pomocn

Page 119 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha119
všetkých režimoch zdroja. Do ponukymôžete vstúpiť z každej individuálnej
hlavnej ponuky zvuku.
Stlačte tlačidlo MENU, listujte v
zozname a zvoľte Nastavenie tónov.

Page 120 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 120Základná obsluha
Automatické nastaveniehlasitosti Hlasitosť sa dá nastaviť automaticky
vo vzťahu k rýchlosti vozidla.
Stlačte tlačidlo ; a potom zvoľte
ikonu NAST. . Listujte v zozname