OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26234/w960_26234-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky99
Základný prístrojový panel Baselevel

Page 102 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 100Prístroje a ovládacie prvky
Prístrojový panel Midlevel

Page 103 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky101
Prístrojový panel Uplevel, režim Sport

Page 104 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 102Prístroje a ovládacie prvky
Prístrojový panel Uplevel, režim Tour

Page 105 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky103Rýchlomer
Ukazuje rýchlosť vozidla.
Počítadlo kilometrov
Celková zaznamenaná vzdialenosť jezobrazená v km.
Denné počítadlo
kilometrov
Zaznamenaná vzdialeno

Page 106 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 104Prístroje a ovládacie prvky
stránku, podržte tlačidlo nulovania
stlačené niekoľko sekúnd alebo
stlačte tlačidlo SET/CLR na páčke
ovládania smeroviek.Prístrojový panel strednej (Mid

Page 107 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky105
Počas prevádzky na skvapalnený
plyn systém automaticky prepne na
prevádzku na benzín, keď sa minie
plyn v nádržiach na plyn 3 105.
Nikdy nesmiete nádrž úp

Page 108 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 106Prístroje a ovládacie prvkyVýstraha
Ak je teplota chladiacej kvapaliny
je príliš vysoká; zastavte vozidlo a vypnite motor. Hrozí poškodenie
motora. Skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny

Page 109 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky107
ResetNa displeji základnej úrovne stlačte
na niekoľko sekúnd tlačidlo
SET/CLR na páčke ovládania
smeroviek, aby ste vykonali reset
nastavení. Zapaľovanie m

Page 110 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 108Prístroje a ovládacie prvky
k pre sedadlo predného spolujazdca
svieti alebo bliká červeno na
stredovej konzole, ak je sedadlo
obsadené.
Svieti
Po zapnutí zapaľovania, kým
nezapnete bezpeč