OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26234/w960_26234-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169
Ak nie je zošliapnutý brzdový pedál,
kontrolka j sa rozsvieti.
Ak voliaca páka nie je v polohe P pri
vypnutom zapaľovaní, kontrolky j a
P budú blikať.
Pri zaraďovaní P alebo

Page 172 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 170Jazda
Páčky radenia na volante
Posuňte páku voliča mimo polohy D
smerom doľava, aby ste zvolili
manuálny režim.
Na manuálnu voľbu rýchlostných
stupňov potiahnite páčky radenia na
vol

Page 173 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171
■ Funkcia automatického radenianeutrálu automaticky zaradí
voľnobežný chod, ak sa vozidlo
zastaví so zaradeným dopredným
prevodovým stupňom a stlačí sa
brzdový pedál.
■ Ke

Page 174 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 172Jazda
2. Uvoľnite poťah voliacej páky zostredovej konzoly zo zadnej
strany, ohnite ho nahor a otočte
doľava.
3. Vsuňte skrutkovač do otvoru čo najhlbšie a preraďte voliacu páku
z polohy

Page 175 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Systémy jazdy
Pohon všetkých kolies Pohon všetkých kolies vylepší jazdnécharakteristiky a stabilitu a pomáha
dosiahnuť najlepšiu možnú
ovládateľnosť bez ohľadu na povrch
cesty

Page 176 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 174Jazda
Adaptívne brzdové svetláPočas brzdenia s plnou intenzitou
blikajú počas aktivácie ABS všetky tri
brzdové svetlá.
Porucha9 Varovanie
Ak je v systéme ABS porucha,
kolesá majú tende

Page 177 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175
Elektronickú parkovaciu brzdu
môžete použiť kedykoľvek, aj pri
vypnutom zapaľovaní.
Elektrickú parkovaciu brzdu
nepoužívajte príliš často, keď motor
nebeží, lebo sa vybije ak

Page 178 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazda
Zásah brzdového asistenta si môžetevšimnúť pulzovaním brzdového
pedálu a väčším odporom pri stlačení
brzdového pedálu.
Udržujte trvalý tlak na brzdový pedál
počas celej

Page 179 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177
na chvíľu stlačte tlačidlo b, aby ste
systém TC deaktivovali, k sa
rozsvieti. Deaktivácia sa zobrazuje ako stavová správa v informačnom
centre vodiča.
Kontrolka k sa rozsvieti.
Sy

Page 180 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 178Jazda
Pre športovejšiu jazdu môžete
systémy ESC a TC deaktivovať
samostatne:
■ na chvíľu stlačte tlačidlo b: bude
neaktívny len systém kontroly
trakcie, systém ESC zostane
aktívny,