OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109Stav bezpečnostných pásov na
zadných sedadlách, základný
prístrojový panel
X bliká alebo svieti v informačnom
centre vodiča.
Svieti
Po naštartovaní motor

Page 112 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvky9Nebezpečenstvo
Ak sa použije detský záchytný
systém spolu s aktivovaným
systémom airbagu na sedadle
predného spolucestujúceho,
vzniká riziko smrteľného zr

Page 113 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111BlikáJe nutné stlačiť pedál spojky pre
hlavné naštartovanie motora 3 17,
3 167.
V niektorých verziách displeja
strednej a vyššej úrovne je hlásenie
stla

Page 114 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvkyVzdialenosť od vozidlavpredu
E indikuje nastavenie vzdialenosti od
vozidla vpredu pre funkciu
adaptívneho tempomatu alebo
citlivosť časovania varovania pred
čelno

Page 115 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113Teplota chladiacej
kvapaliny motora
W svieti červeno.
Ak sa rozsvieti počas chodu
motora
Zastavte, vypnite motor.Výstraha
Teplota chladiacej kvapaliny je príliš v

Page 116 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvkyRozsvieti sa pri zapnutí zapaľovaniaa krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Ak sa rozsvieti počas chodu
motoraVýstraha
Môže dôjsť k prerušeniu mazania
motor

Page 117 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115Asistent diaľkových svetiel
l svieti červeno.
Asistent diaľkových svetiel je
aktivovaný, pozri časť o adaptívnych
predných svetlometoch 3 140.
Adaptívne pr

Page 118 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvkySvieti bieloSystém je zapnutý.
Svieti zeleno
Obmedzovač rýchlosti je aktívny. Nastavená rýchlosť je indikovaná v
blízkosti symbolu L.
Obmedzovač rýchlosti

Page 119 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky117Výber ponúk a funkcií
Ponuky a funkcie sa môžu vyberať
tlačidlami na páčke ukazovateľov
smeru.
Stlačením MENU môžete prepínať
medzi hlavnými ponukami

Page 120 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 118Prístroje a ovládacie prvky
Stlačte p, aby ste otvorili stránku
hlavného menu.
Zvoľte stránku hlavného menu
pomocou Q alebo P.
Potvrďte stránku hlavného menu pomocou 9.
Keď je zvolen