OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26238/w960_26238-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia159Nezávislé kúrenieVzduchové vykurovanie
Quickheat je prídavné vzduchové
vykurovanie, ktoré automaticky a
rýchlejšie zahreje priestor pre
cestujúcich.Ventilačné otvory
Nasta

Page 162 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 160KlimatizáciaZadné ventilačné otvory
Vetracie otvory pre pasažierov na
zadných sedadlách sú v stredovej
konzole medzi prednými sedadlami.
9 Varovanie
Nepripájajte žiadne predmety na
lamel

Page 163 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia161● kontroly tesnosti,
● kontroly hnacích remeňov,
● vyčistenia odtokového vedenia kondenzátora a výparníka,
● testu výkonu,

Page 164 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 162JazdaJazdaRady pre jazdu........................... 163
Kontrola nad vozidlom .............163
Riadenie .................................. 163
Startovanie a prevádzka ............163
Zábeh novéh

Page 165 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163Rady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom (okrem aktivovanej
funkcie Autostop)
Mnoho systémov v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač ri

Page 166 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 164Jazda0:vypnuté zapaľovanie: Niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:režim napájania príslušens

Page 167 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165Núdzové vypnutie za jazdy
Stlačte tlačidlo Engine Start/Stop na
dlhšie ako 2 sekundy alebo ho stlačte
dvakrát rýchlo v priebehu 5 sekúnd
3 166.
Zámok volantu
Zámok volantu sa akt

Page 168 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 166Jazda● elektricky ovládané okná
● strešné okno
● Napájacie zásuvky
Štartovanie motora
Vozidlá so spínačom zapaľovania
Manuálna prevodovka: stlačte pedál
spojky a brzdy.
Automat

Page 169 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1679Nebezpečenstvo
Vypnutie motora počas jazdy
môže mať za následok
deaktiváciu posilňovačov bŕzd a
systémov riadenia. Asistenčné
systémy a systém airbagov sú
vypnuté. Osvetlenie

Page 170 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 168JazdaVypnutie
Systém stop-štart deaktivujete
manuálne stlačením tlačidla eco.
Deaktiváciu indikuje zhasnutie LED
diódy tlačidla.
Autostop
Ak má vozidlo nízku rýchlosť, alebo
ak stoji,