OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26246/w960_26246-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky119Hlavné ponuky sú:● Informácie o jazde/palive, zobrazené položkou Info, pozrite
si popis nižšie.
● Informácie o zvuku, zobrazené položkou Audio, pozrite

Page 122 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 120Prístroje a ovládacie prvkyOtočte koliesko nastavovača alebo
stlačte ä alebo å, aby ste zvolili
stránku:
● denné počítadlo kilometrov 1 alebo A
priemerná spotreba paliva 1
alebo A
p

Page 123 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky121Dojazd
Dojazd sa vypočíta z hodnôt hladiny
paliva v nádrži a okamžitej spotreby.
Na displeji sa zobrazujú priemerné
hodnoty.
Hodnota dojazdu sa po doplnení
pal

Page 124 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 122Prístroje a ovládacie prvkyEkonomický trend
Zobrazuje vývoj priemernej spotreby
na vzdialenosť 50 km. Vyplnené segmenty zobrazujú spotrebu v
krokoch po 5 km a ukazujú vplyv
topografie alebo

Page 125 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky123Témy displeja
Stlačte é, keď sú zobrazené témy
displeja. Zvoľte režim Sport alebo
Touring stlačením 9. Režim Sport
zahŕňa viac informácií o vozidle,
r

Page 126 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 124Prístroje a ovládacie prvky
Typy ukazovateľov, ktoré možno
vybrať:
● Napätie akumulátora
Zobrazuje napätie akumulátora
vozidla (V). Počas chodu motora
sa môže napätie meniť v rozsa

Page 127 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky125
Stlačte X pre zapnutie displeja.
Stlačte ;, aby ste zobrazili
domovskú stránku.
Prstom sa dotknite ikony zobrazenia
požadovanej ponuky.
Dotykom na príslušnú i

Page 128 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 126Prístroje a ovládacie prvkyRežim ValetNiektoré funkcie informačného centra
vodiča a informačného displeja môžu
byť pre niektorých vodičov
obmedzené.
Viac informácií nájdete v náv

Page 129 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky127● mechanická/automatickáprevodovka: indikácia
preradenia rýchlostného stupňa
● indikácia funkcie Autostop
Zobrazenie audia
Zobrazuje
● rýchlomer: digitál

Page 130 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 128Prístroje a ovládacie prvkyNadvihnutím a podržaním & displej
zosvetlíte. Zatlačením nadol a
podržaním displej stmavíte.
Obraz možno dočasne zosvetliť v
závislosti od uhla a dopadu
sl