OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26250/w960_26250-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda219V prípade vozidiel s mechanickou
prevodovkou musí vodič regulovať
akceleráciu, brzdenie a radenie
prevodových stupňov, pričom
riadenie sa vykonáva automaticky.
V prípade vozidiel s a

Page 222 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 220JazdaSystém je konfigurovaný tak, že
parkovacie miesta hľadá predvolene
na strane spolujazdca. Na detekciu
parkovacích miest na strane vodiča
prepnite ukazovateľ smeru na stranu
vodiča.
Ke

Page 223 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda221hlásenia Stop. Systém vypočíta
optimálnu dráhu do parkovacieho miesta.
Krátke vibrovanie volantu po
zaradení spiatočky indikuje, že
riadenie je ovládané systémom.
Potom je vozidlo

Page 224 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 222Jazda● zaznamenaný zásah vodiča doriadenia
● prekročenie maximálneho počtu zmien prevodových stupňov:
osem cyklov pri paralelnom
parkovaní alebo piatich cyklov pri kolmom parkovaní

Page 225 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda223Poznámky
Je možné, že snímač zaznamená
neexistujúci objekt z dôvodu ozveny
externého zdroja hluku alebo z
mechanického dôvodu (sporadické
falošné upozornenia môžu nastať).
Ui

Page 226 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 224Jazda
Keď vozidlo naštartujete, obe
vonkajšie zrkadlá sa na chvíľu
rozsvietia, aby vám oznámili, že
systém je v prevádzke.
Keď systém zaznamená vozidlo v
oblasti mŕtveho uhla pri jaz

Page 227 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda225Systém nemusí fungovať správne,
keď:
● Ľad, sneh, blato, nálepky, magnety, kovové doštičky alebočokoľvek iné zakrýva snímače.
● Pri jazde v prudkom daždi.
● Vozidlo malo

Page 228 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 226JazdaDetekčné oblasti
Snímače systému pokrývajú oblasť
približne 3,5 metra paralelne po
oboch stranách vozidla a približne
3 metre za vozidlom v prípade
upozornenia na bočný mŕtvy uh

Page 229 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda227možno najskôr po rovnej diaľnici na
úseku s objektami na okraji cesty,
napr. zábradlia a bariéry.
Systém panoramatického výhľadu
Tento systém poskytuje zobrazenie výhľadu na okoli

Page 230 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 228Jazdakamery na informačnom displeji.
Systém panoramatického výhľadu sa
deaktivuje aj pri jazde rýchlosťou
vyššou ako 11 km/h so zaradením rýchlostným stupňom pre jazdu
vpred.
Zobrazeni