OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20672/w960_20672-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 1 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

Page 2 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 3 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Multimedia / Multimedia Navi
Pro ................................................. 5
Multimedia Navi ........................... 35Spis treści

Page 4 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 5 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie............................... 6
Podstawowa obsługa ...................11
Profile ........................................... 15
Audio ............................................ 17
Naw

Page 6 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 6WprowadzenieWprowadzenieUwaga
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera
opis wszystkich opcji i funkcji
udostępnianych przez różne
systemy Infotainment. Niektóre
opisy, w tym dotyczące
wyświetlacza

Page 7 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie7)Nacisnąć, gdy system jest
wyłączony, aby go
włączyć. Nacisnąć i
przytrzymać w celu
wyłączenia systemu.
Nacisnąć, gdy system jest
włączony, aby go wyciszyć i wyświetlić

Page 8 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 8Wprowadzenielub przerywanie
komunikatu i rozmowa
bezpośrednia
Długie naciśnięcie:
uruchomienie aplikacji
przekazywania poleceń
głosowych (Multimedia
Navi Pro)
n Naciśnięcie: kończenie /
odrz

Page 9 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie9●Użytkownicy : Wyświetla
ustawienia profilu.
● Ustawienia : Wyświetla
ustawienia systemu.
● Apple CarPlay : Uruchamia Apple
CarPlay, gdy jest podłączony
telefon.
● Android Au

Page 10 of 97

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 10Wprowadzenie● aktualnie aktywny profil
● stan połączenia sieciowego i połączenia Wi-Fi
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 100 next >