OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26252/w960_26252-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 1 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Návod na obsluhu informačného systému

Page 2 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 3 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Multimedia/Multimedia Navi Pro....5
Multimedia Navi ........................... 33Obsah

Page 4 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 5 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod.............................................. 6
Základné operácie .......................11
Profily ........................................... 14
Zvuk .......................................

Page 6 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 6ÚvodÚvodPoznámky
V tomto návode sú opísané všetky
možnosti a funkcie dostupné pre
jednotlivé modely informačného
systému. Určité opisy vrátane
opisov funkcií zobrazenia a ponúk
sa

Page 7 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod7)Keď je vypnutý, stlačením
tlačidla zapnete systém.
Stlačením a podržaním
tlačidla vypnete.
Keď je zapnuté, stlačením
tlačidla stíšite systém a
zobrazí sa stavový panel.
Op

Page 8 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 8ÚvodnStlačenie: ukončenie /
odmietnutie hovoru
alebo deaktivácia
rozpoznávania reči
alebo aktivácia/
deaktivácia funkcie
stlmenia zvukovej aplikácie
k
l Rádio: stlačte pre výber
nasleduj

Page 9 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod9●Nastavenia : Zobrazí nastavenia
systému.
● Apple CarPlay : Keď je pripojený
telefón, spustí Apple CarPlay.
● Android Auto : Keď je pripojený
telefón, spustí Apple CarPlay.
● K

Page 10 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5  Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 10Úvod● momentálne aktívny profil
● stav siete a pripojenia Wi-Fi
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 100 next >