OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26252/w960_26252-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia21okolí sa zobrazia ako zoznam. Na
obrazovke navigácie budú práce na ceste označené dopravnými
značkami a hustota premávky bude označená oranžovými a červenými
cestami. Hustot

Page 22 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22NavigáciaOn-line aktualizácia mápMapu navigácie je možné
aktualizovať, ak je k dispozícii nová verzia. Aktualizácie sú založené na
vzoroch jazdy tým spôsobom, že berú
do úvahy aktu

Page 23 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči23Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................23
Používanie ................................... 24Všeobecné informácie
Zabudované rozpoznávanie reči
Táto a

Page 24 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Rozpoznávanie rečiPoznámky
Vo viacjazyčnej krajine je možné
použiť niekoľko jazykov.
Napríklad vo Švajčiarsku je možné
používať francúzštinu, nemčinu alebo taliančinu.Poradie za

Page 25 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči25Nastavenie hlasitosti hlasových
príkazov
Zapnite ) na ovládacom paneli alebo
stlačte tlačidlo À alebo Á na
volante smerom nahor alebo nadol
počas hlasovej výzvy.
Prer

Page 26 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26Rozpoznávanie rečiAk chcete prerušiť výzva na pomoci,
stlačte w. Zaznie pípnutie. Príkaz
môžete vysloviť znovu.
Aplikácia prechodu hlasu
Aktivácia rozpoznávania reči
Stlačte a podr

Page 27 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón27TelefónVšeobecné informácie.................27
Pripojenie Bluetooth ....................27
Použitie aplikácií pre
inteligentný telefón .......................29Všeobecné informác

Page 28 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28TelefónKeď sa mobilný telefón úspešne
spáruje, automaticky sa pripojí a
zobrazí sa ako pripojený.
Pripája sa Ak do dosahu systému vstúpi naraz
viacero spárových mobilných
telefónov:

Page 29 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón29Odpojenie pripojeného
mobilného telefónu
1. V ponuke telefónu na informačnom displeji vyberte
kartu Telefóny .
2. Dotknite sa položky / vedľa
spárovaného mobilného telefónu, ab

Page 30 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30RegisterAAktivácia projekcie telefónu ..........29
Aktualizácie mapy......................... 20
Android Auto ................................. 29
Aplikácia prechodu hlasu .......23, 24
Apple Ca