OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26251/w960_26251-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 301 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo299
Vo vozidlách so systémom audio
reproduktorov je súprava na opravu
pneumatiky uložená spolu s náradím.
V ostatných verziách je súprava na
opravu pneumatiky uložen

Page 302 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 300Starostlivosť o vozidlo2.Typ 1: naskrutkujte vzduchovú
hadicu kompresora na prípojku na
nádobke s tesniacou hmotou a
nádobku s tesniacou hmotou
zasuňte do držiaka na
kompresore.
Typ 2: ods

Page 303 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo3019. Tlakomer kompresora krátkoukazuje až 6 barov počas
vyprázdňovania nádobky s
tesniacou hmotou (približne
30 sekúnd). Potom začne tlak
klesať.
10. Všetka tesniac

Page 304 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 302Starostlivosť o vozidlopneumatiky na voľný vývod
nádobky s tesniacou hmotou. To
bráni úniku tesniacej hmoty.
Typ 2: nádobku s tesniacou
hmotou nie je možné z
kompresora vybrať. Nádobku

Page 305 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo303Výmena kolesa
Vykonajte nasledujúce prípravy a
dodržujte nasledujúce pokyny:
● Zaparkujte vozidlo na rovine, na pevnom a nekĺzavom povrchu.Predné kolesá musia byť

Page 306 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 304Starostlivosť o vozidlopredpisov v danej krajine. V takom
prípade platí maximálna prípustná
rýchlosť, aj keď nie je uvedená na
štítku na rezervnom kolese.
Vždy inštalujte len jedno n

Page 307 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo305● Nikdy nemeňte zároveň viac nežjedno koleso.
● Zdvihák používajte len a výmenu
kolies v prípade defektu, nie na
prezúvanie zimných alebo
letných pneumatík.

Page 308 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 306Starostlivosť o vozidlo
Niektoré verzie majú panely,
pričom zdvíhacie body vozidla sú
zakryté: najskôr vytiahnite kryt v
príslušnom bode zdvíhania.
4. Zdvihák nastavte na požadovanú v

Page 309 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo307
1. Zasuňte predlžovaciu skrutku nazávitovú skrutku.
2. Uložte poškodené koleso otočené
vonkajšou stranou nahor do
priestoru na rezervné koleso a
zaistite ho nask

Page 310 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 308Starostlivosť o vozidlomôže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
● Nikdy sa nepohybujte v blízkosti akumulátora vozidla s otvorenýmohňom alebo zdrojom iskier.
● Vyb