OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26254/w960_26254-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 81 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón81zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Funkcia telefónu je certifikovaná
špeciálnou záujmovou skupinou
Bluetoot

Page 82 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 82Telefón
Poznámky
Ak nie je pripojený žiadny telefón,
ponuku Správa zariadenia je možné
otvoriť aj cez ponuku telefónu:
Stlačte tlačidlo ! a vyberte položku
Telefón .
3. Dotknite sa

Page 83 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón83Pripojenie spárovaného
zariadenia
Stlačte tlačidlo ! a vyberte položku
Nastavenia .
Zvoľte Bluetooth a potom Správa
zariadenia , aby sa zobrazila príslušná
ponuka.
Vyberte prís

Page 84 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 84Telefón
Poznámky
Hlavná ponuka Telefón je k
dispozícii len vtedy ak je mobilný telefón pripojený k informačnému
systému cez Bluetooth. Vyhľadajte
podrobný popis 3 81.
Teraz môžete p

Page 85 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón85Ponuka vyhľadávania
Ak telefónny zoznam obsahuje veľký
počet položiek, na vyhľadanie
požadovaného kontaktu môžete
použiť ponuku vyhľadávania.
Zvoľte * v ponuke Kontakty, a

Page 86 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 86TelefónVyberte možnosť História volania v
hlavnej ponuke telefónu.
Zvoľte q pre odchádzajúce hovory,
r pre zmeškané hovory, s pre
prichádzajúce hovory a p pre všetky
hovory. Zobraz

Page 87 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón87Vyberte požadované zariadenie.
Zobrazí sa zoznam všetkých
dostupných tónov zvonenia
dostupných pre toto zariadenie.
Zvoľte jeden z tónov zvonenia.
Funkcie počas telefonického
hov

Page 88 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 88TelefónOdporúčania pre bezproblémovú
prevádzku:
● Odborne inštalovaná vonkajšia anténa na zaistenie
maximálneho možného dosahu.
● Maximálny prenosový výkon je 10 W.
● Inštalá

Page 89 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón89

Page 90 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 90RegisterAAktivácia hudby Bluetooth ............58
Aktivácia navigačného systému ...65
Aktivovanie rádia ..........................49
Aktivovanie telefónu .....................83
Aktivovanie U