OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 281 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo279● Nikdy nemeňte zároveň viac nežjedno koleso.
● Zdvihák používajte len a výmenu
kolies v prípade defektu, nie na
prezúvanie zimných alebo
letných pneumatík.

Page 282 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 280Starostlivosť o vozidlo
Niektoré verzie majú panely,
pričom zdvíhacie body vozidla sú
zakryté: najskôr vytiahnite kryt v
príslušnom bode zdvíhania.
4. Zdvihák nastavte na požadovanú v

Page 283 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo281
1. Zasuňte predlžovaciu skrutku nazávitovú skrutku.
2. Uložte poškodené koleso otočené
vonkajšou stranou nahor do
priestoru na rezervné koleso a
zaistite ho nask

Page 284 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 282Starostlivosť o vozidlomôže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
● Nikdy sa nepohybujte v blízkosti akumulátora vozidla s otvorenýmohňom alebo zdrojom iskier.
● Vyb

Page 285 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2833. Nechajte obidva motory bežať navoľnobeh približne 3 minúty, s
pripojenými káblami.
4. Zapnite elektrické spotrebiče (napr. svetlomety, vyhrievanie
zadného okna)

Page 286 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 284Starostlivosť o vozidloVýstraha
Deaktivujte asistenčné systémy
vodiča, ako napr. aktívne núdzové brzdenie 3 202, pretože v
opačnom prípade môže vozidlo
počas vlečenia automaticky
b

Page 287 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo285
Zaskrutkujte ťažné oko doľava až na
doraz tak, aby sa zastavilo v
horizontálnej polohe.
Pevné pripevňovacie oko na spodku zadnej časti vozidla nesmie byť nikdy po

Page 288 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 286Starostlivosť o vozidloAk používate autoumyváreň,
dodržujte vždy pokyny výrobcu
autoumyvárne. Stierač čelného okna
a stierač zadného okna musíte
vypnúť. Odmontujte anténu a a
vonk

Page 289 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo287Jemnou handričkou a čistiacim
prostriedkom na okná odstráňte
nečistoty z líšt stieračov. Z okien odstráňte aj zvyšky nečistôt, ako
napríklad vosk, zvyšky po

Page 290 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 288Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o interiérInteriér a čalúnenie
Interiér vozidla, vrátane prístrojovej
dosky a obloženia, čistite len suchou
tkaninou alebo čistiacim
prostriedkom na