OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23851/w960_23851-0.png OPEL MERIVA 2015.5 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 61 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puheentunnistus61Äänikomentojen yleiskuvausSeuraavassa taulukossa on tärkeimpien äänikomentojen yleiskuvaus.ValikkoToimintoÄänikomennotKaikki valikotMyönteinen vastaus
järjestelmän
kysymykse

Page 62 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 62Puheentunnistus
ValikkoToimintoÄänikomennotRadio-valikkoAaltoalueen
valitseminen[Tune [to] | Select] F M [Radio]
[Tune [to] | Select] A M [Radio]
[Tune [to] | Select] D A B [Radio]Aseman valitsemi

Page 63 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puheentunnistus63
ValikkoToimintoÄänikomennotNavigointiva‐
likkoKohteen syöttäminenDirected [Destination] Address [entry] | (enter | go to | navigate to) [Destination]
Address Directed
(Navigati

Page 64 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 64Puheentunnistus
ValikkoToimintoÄänikomennotNavigointiva‐
likkoVälietapin lisääminen(Navigation | Destination) , Add Waypoint Directed Address
(Navigation | Destination) , Add Waypoint ([Desti

Page 65 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puheentunnistus65
ValikkoToimintoÄänikomennotPuhelinvalikkoPariyhteyden
muodostaminen
laitteeseen(Pair | Connect) [Device]Puhelinnumeron
valitseminenDigit Dial
(Call | Dial | Ring) …Edellisen nume

Page 66 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 66PuhelinPuhelinYleistä tietoa................................ 66
Bluetooth-yhteys ..........................67
Hätäpuhelu .................................. 68
Käyttö ...........................

Page 67 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puhelin67käyttö on kielletty, matkapuhelinaiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia ti‐ lanteita voi syntyä.
Bluetooth
Puhelinportaalin on sertifioinut Blue‐tooth Special Interest Group (SIG).
Lis

Page 68 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 68Puhelin
Laitteet on nyt liitetty pariksi ja puhe‐
limen päävalikko näkyy näytössä.
Puhelinmuistio ja soittolistat (jos käy‐ tettävissä) ladataan Bluetooth-lait‐
teesta.
Vahvista tarvi

Page 69 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puhelin699Varoitus
Älä lopeta puhelua, ennen kuin
saat siihen kehotuksen hätäkes‐
kuksesta.
Käyttö
Heti kun matkapuhelimen ja infotain‐ ment-järjestelmän välille on muodos‐
tettu Blueto

Page 70 of 135

OPEL MERIVA 2015.5  Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 70Puhelin
Valitse haluamasi ensimmäinen kirja‐inryhmä näyttääksesi haluamasi pu‐
helinmuistion esivalitut syötteet. Pu‐
helinmuistio siirtyy valitun kirjainryh‐
män alueelle.Valitse hal