OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38529/w960_38529-0.png OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата

Page 1 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата OPEL MERIVAПрирачник за инфозабавата

Page 2 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата

Page 3 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата Navi 950/650 / CD 600..................5
CD 400plus (1)/400/300 ...............89
CD 400plus (2) ........................... 147Содржина

Page 4 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата

Page 5 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата Вовед............................................ 6
Основно ракување .....................17
Радио .......................................... 25
ЦД-уред ................

Page 6 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата 6ВоведВоведОпшти информации.....................6
Функција за аларм при кражба .... 7
Преглед на контролните
елементи .....

Page 7 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата Вовед7варијантата на моделот,
посебната опрема или
додатоците.
Важни инфорамции за
ракувањето, и безбедноста

Page 8 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата 8ВоведПреглед на контролните елементиNavi 950 / 650

Page 9 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата Вовед91;
Отворање на почетната
страница .............................. 17
2 SRCE (извор)
Притискајте за да
менувате меѓу различн

Page 10 of 195

OPEL MERIVA 2016 Прирачник за инфозабавата 10Вовед11 CONFIGОтворање на изборникотза поставки .......................... 22
12 r
ЦД/MP3/WMA:
почнување/паузирање
репродукција ...
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 200 next >