OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23853/w960_23853-0.png OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 61 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puheentunnistus61ValikkoToimintoÄänikomennotNavigointiva‐
likkoVälietapin
lisääminen" (Navigation | Destination) ", "Add Waypoint Directed Address "
" (Navigation | Destinat

Page 62 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 62PuheentunnistusValikkoToimintoÄänikomennotPuhelinvalikkoPariyhteyden
muodostaminen
laitteeseen" (Pair | Connect) [Device] "Puhelinnumeron
valitseminen" Digit Dial "
" (Call | D

Page 63 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puhelin63PuhelinYleistä tietoa................................ 63
Bluetooth-yhteys ..........................64
Hätäpuhelu .................................. 65
Käyttö ...........................

Page 64 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 64Puhelinkäyttö on kielletty, matkapuhelinaiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia ti‐ lanteita voi syntyä.
Bluetooth
Puhelinportaalin on sertifioinut Blue‐
tooth Special Interest Group (SIG).
Li

Page 65 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puhelin65Laitteet on nyt liitetty pariksi ja puhe‐
limen päävalikko näkyy näytössä.
Puhelinmuistio ja soittolistat (jos käy‐
tettävissä) ladataan Bluetooth-lait‐
teesta.
Vahvista tarvit

Page 66 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 66Puhelin9Varoitus
Älä lopeta puhelua, ennen kuin
saat siihen kehotuksen hätäkes‐
kuksesta.
Käyttö
Heti kun matkapuhelimen ja infotain‐ ment-järjestelmän välille on muodos‐
tettu Blueto

Page 67 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puhelin67
Valitse haluamasi ensimmäinen kirja‐inryhmä näyttääksesi haluamasi pu‐
helinmuistion esivalitut syötteet. Pu‐
helinmuistio siirtyy valitun kirjainryh‐
män alueelle.
Valitse ha

Page 68 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 68Puhelin
Hyväksy puhelu valitsemalla Vastaa.
Hylkää puhelu valitsemalla Hylkää.
Toiminnot puhelun aikana Puhelun aikana näytössä näkyy tule‐vien puhelujen näkymä.Puhelun lopettaminen
Lo

Page 69 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Puhelin69
Vaihda puhelun välillä valitsemalla
Vaihda puhelu .
Puhelinneuvottelu
Aktivoi molemmat puhelut samanai‐ kaisesti valitsemalla Yhdistä puhelut.
Yhdistä puhelut muuttuu muotoon
Poista

Page 70 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 70PuhelinVastaaHuomautus
Vastaa -toiminto ei ole käytettävissä
kaikissa matkapuhelimissa.
Vastaa viestiin suoraan valitsemalla
Vastaa . Luettelo ennalta määrätyistä
viesteistä tulee näyttöö