OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23853/w960_23853-0.png OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 21 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Perustoiminnot21Näytä kyseinen valikko valitsemalla
Autom. äänenvoimakkuuden säätö .
Säädä äänenvoimakkuuden mukau‐ tusta asettamalla Autom. äänenvoi‐
makkuuden säätö -asetuksek

Page 22 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 22Perustoiminnot
KieliasetuksetPaina CONFIG ja valitse sitten Kielet
(Languages) . Kaikkien järjestel‐
mässä saatavissa olevien kielten ku‐ vakkeet näkyvät näytössä.
Valitse haluamasi k

Page 23 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Perustoiminnot23Lisenssitiedot
Näyttääksesi Infotainment-järjestel‐
män valmistajan tiedot valitse Käyt‐
töoikeussopimuksen tiedot .
Tehdasasetukset
Palauta kaikki Infotainment-asetuk‐
s

Page 24 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 24RadioRadioKäyttö ........................................... 24
Asemahaku .................................. 24
Automaattitallennuksen
luettelot ........................................ 25
Suosikk

Page 25 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Radio25
Valitse haluamasi asema.Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.
Kategorialuettelo
Monet RDS- 3 27 ja DAB- 3 28 -
asemat lähettävät PTY-koodia, joka
määr

Page 26 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 26Radio
Kullakin aaltoalueella on 2 automaat‐titallennuksen luetteloa ( AS 1, AS 2 ),
joista kumpaankin voidaan tallentaa
6 asemaa.
Huomautus
Vastaanotettava asema näkyy ko‐
rostettuna.
Asemien a

Page 27 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Radio27Avaa suosikkiluettelot tai vaihda toi‐
seen suosikkiluetteloon painamalla
lyhyesti FAV.
Aseman tallentaminen luettelokoh‐
taan: paina vastaavaa asemapaini‐
ketta 1...6, kunnes vahvistusv

Page 28 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 28RadioJos Aluelähetys (REG) on käytössä,
voit valita vain vaihtoehtoisia lähetys‐
taajuuksia (AF), jotka lähettävät sa‐
moja alueellisia ohjelmia.
Jos Aluelähetys (REG) on pois käy

Page 29 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Radio29Yleistä tietoa● DAB-asemat merkitään ohjel‐ man nimellä lähetystaajuuden si‐
jasta.
● DAB-toiminnolla useita radio-oh‐ jelmia (palveluja) voidaan lähet‐
tää yhdellä taajuud

Page 30 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 30CD-soitinCD-soitinYleistä tietoa................................ 30
Käyttö ........................................... 31Yleistä tietoa
Tärkeää tietoa CD-äänilevyistä ja
MP3/WMA-CD-levyist