OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23853/w960_23853-0.png OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 41 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi41Sijaintitiedot
Nykyinen sijainti
Paina monitoimisäädintä kunnes
näyttöön tulee Navigointivalikko . Va‐
litse Nykyisen sijainnin tiedot -valikko‐
kohta.
Näytön oikealla puolel

Page 42 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 42NavigointiLopeta simuloitu reittiopastus valitse‐
malla Lopeta simulaatio . Opastusme‐
nettely lakkaa, reittiopastustila pysyy
aktiivisena.
Näytä seuraava simuloitu käännös
kartalla valits

Page 43 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi43
Muuta kirjainnäppäimistön kirjainjär‐
jestelyä valitsemalla ABC näppäimis‐
tön vasemmalta puolelta. Kirjaimet on nyt järjestetty aakkosjärjestykseen.
Syötä merkkijono val

Page 44 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 44NavigointiValitse Luokka, Nimi tai
Puhelinnumero . Vastaava hakupeite
tulee näyttöön.
Täytä syöttökentät kussakin haku‐
peitteessä.
Kategorian hakupeite
Valitse sijainnin syöttökenttä

Page 45 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi45Edelliset kohteetReittiopastusta varten valitut tai syö‐
tetyt edelliset kohteet on tallennettu
järjestelmään.
Tuo Kohteen syöttäminen -valikko
näyttöön painamalla DEST ja va

Page 46 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 46NavigointiOsoitteiden valinta osoitekirjasta
Tuo Kohteen syöttäminen -valikko
näyttöön painamalla DEST ja valitse
sitten Osoitekirja . Luettelo kaikista
osoitetiedoista tulee näyttöön.
V

Page 47 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi47Käytä kahdeksantoimista kytkintä
keskittääksesi kartan haluttuun koh‐
teeseen. Punainen v on osoituksena
kartalla ja vastaava osoite näkyy
tekstiruudussa.
Aktivoi Mene painamalla

Page 48 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 48Navigointi
Valitse Lisää kohdasta, johon haluat
lisätä välietapin. Kohteen
syöttäminen -valikko tulee näyttöön.
Syötä tai valitse haluttu kohde. Vah‐
vistusvalikko näkyy näytössä.

Page 49 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi49Valitse haluttu suosikkireitti. Valikko
tulee näyttöön.
Luo välietappireitti (katso yllä).
Vaihda kyseisen suosikkireitin nimi
valitsemalla Muuta nimi. Näppäimistö
nimen syöttö

Page 50 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 50NavigointiAloita reittiopastus valitsemalla Aloita
opastus .
Tallennettujen kohteiden
poistaminen
Poista järjestelmään tallennetut koh‐
teet painamalla CONFIG, valitse en‐
sin Navigointiase