OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23853/w960_23853-0.png OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish)

Page 31 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) CD-soitin31Käyttö
CD:n toiston aloitus Työnnä CD-levyä etikettipuoli ylös‐päin CD-aukkoon, kunnes se vede‐
tään sisään laitteeseen.
CD-levyn toisto alkaa automaattisesti
ja näyttöön

Page 32 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 32Ulkoiset laitteetUlkoiset laitteetYleistä tietoa................................ 32
Äänentoisto .................................. 34
Kuvien näyttäminen .....................35
Sovellusten käy

Page 33 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Ulkoiset laitteet33Irrota USB-laite tai iPod valitsemalla
toinen toiminto ja irrottamalla sen jäl‐
keen USB-tallennuslaite.Huomio
Älä kytke laitetta irti toiston aikana. Tällöin laite tai Infot

Page 34 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 34Ulkoiset laitteetÄänentoistoToiston aloitus
Jos laite ei ole kytkettynä, kytke se
3 32.
Paina ; ja valitse sitten USB, AUX tai
Bluetooth .
Esimerkki: USB-päävalikko
Toimintopainikkeet
USB-

Page 35 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Ulkoiset laitteet35Selaa rakennetta kunnes löydät ha‐
luamasi kappaleen.
Valitse kappale toiston aloittamiseksi.
Erilliset soittolistat
Järjestelmä sallii uusien soittolistojen luomisen Gracenot

Page 36 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 36Ulkoiset laitteetKuvavalikko
Näytä kuvavalikko valitsemalla
Valikko näytön alareunasta.
Kuvankatselulaite
Näytä kaikkien kuvakansioiden luet‐
telo valitsemalla Kuvankatseluohjel‐
man pä

Page 37 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi37NavigointiYleistä tietoa................................ 37
Käyttö ........................................... 38
Kohteen syöttäminen ...................42
Opastus ...................

Page 38 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 38NavigointiKäyttö
Tiedot karttanäytössä Voit näyttää kartan nykyisen sijainnin
ympäriltä seuraavilla tavoilla:
● Paina NAVI.
● Paina ; ja valitse sitten
Navigointi .
Kohdeopastus ei k

Page 39 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) Navigointi39● Nykyinen sijainti: osoitetaan har‐maassa ympyrässä olevalla pu‐naisella kolmiolla.
● Reitti: osoitetaan sinisellä vii‐ valla.
● Lopullinen kohde: ilmaistaan mustalla ruutu

Page 40 of 175

OPEL MERIVA 2016 Infotainment-ohjekirja (in Finnish) 40NavigointiSeuraavat valinnat ovat valittavissa:● Koko kartta ("Normaali" näkymä
kuvattu yllä): Kartta näkyy koko
näytön tilassa, kaikki toimintopai‐ nikkeet ja näytön merkkipain