OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38874/w960_38874-0.png OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok

Page 1 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok OPEL MERIVAInstruksjonsbok

Page 2 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok

Page 3 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............19
Seter og sikkerhetsutstyr .............34
Oppbevaring

Page 4 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen
Skriv inn opplysninger om bilen din på forrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i avsnittene "Service og vedlikehold"
og

Page 6 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik in‐
formasjon ikke følges, kan det
medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advar

Page 7 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Trykk på c
 for å låse opp dørene og
bagasjerommet. Åpne dørene ved å
dra i håndtaket. Bakluken åpnes ved
å try

Page 9 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok Kort og viktig7Seterygghelning
Dra i spaken, juster seteryggen og
slipp spaken. Du skal høre at sete‐
ryggen kommer på plass.
Seteposisjon 3 35, Justering av se‐
tene 3 36.
Setehøyde
Pumpebev

Page 10 of 247

OPEL MERIVA 2016 Instruksjonsbok 8Kort og viktigJustering av hodestøttene
Trykk på utløserknappen, juster høy‐
den og lås.
Dra hodestøtten framover for å ju‐
stere den horisontalt. Den låser seg i
flere posisjoner. Du set
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >