OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok MOVANO_B 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38923/w960_38923-0.png OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok

Page 1 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok Instruksjonsbok

Page 2 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok

Page 3 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............20
Seter og sikkerhetsutstyr .............45
Oppbevaring

Page 4 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen
Skriv inn opplysninger om bilen din på forrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i kapitlene "Service og vedlikehold"
og &

Page 6 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik
informasjon ikke følges, kan det medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advarsel

Page 7 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Låse opp med nøkkelen
Drei nøkkelen i låsen på førerdøren.
Åpne dørene ved å trekke i håndta‐
kene.
Låse opp

Page 9 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok Kort og viktig7Låse opp med elektronisk nøkkel
Trykk på knappen på et utvendig
dørhåndtak når den elektroniske
nøkkelen er i området for deteksjons‐
sonen (omtrent 1 m fra fordørene eller

Page 10 of 263

OPEL MOVANO_B 2018.5 Instruksjonsbok 8Kort og viktigSetehøyde
Spakbevegelse
opp:setet høyerened:setet lavere
Seteposisjon 3 46.
Justering av sete 3 47.
Justering av hodestøttene
Trykk på utløserknappen, juster
høyden og lås.
Hode
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 270 next >