OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20746/w960_20746-0.png OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 11 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie11
CD16 BT USB

Page 12 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 12Wprowadzenie
1m – Naciskanie: Włączanie
i wyłączanie systemu ............25
Obrót: Regulacja głośności ...25
2 SETUP – Krótkie
naciśnięcie: Menu ustawień ..25
3 3 – Radioodbiornik

Page 13 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie13
CD18 BT USB

Page 14 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 14Wprowadzenie
1m – Naciskanie: Włączanie
i wyłączanie systemu ............25
Obrót: Regulacja głośności ...25
2 Pokrętło OK........................... 25
Krótkie naciśnięcie:
Potwierd

Page 15 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie15
CD35 BT USB / CD35 BT USB NAVI

Page 16 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 16Wprowadzenie
1m – Naciskanie: Włączanie
i wyłączanie systemu ............25
2 Pokrętło regulacji
głośności – Naciskanie:
Włączanie i wyłączanie
wyciszenia ..........................

Page 17 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie17
14/ – Powrót do
poprzedniego menu,
anulowanie czynności ...........25

Page 18 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 18Wprowadzenie
NAVI 50

Page 19 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie19
1m – Naciskanie: Włączanie
i wyłączanie systemu ............25
2 ]: Zmniejszanie głośności ....25
3 <: Zwiększanie głośności .....25
4 Gniazdo USB ........................

Page 20 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 20Wprowadzenie
NAVI 80
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 160 next >