OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20746/w960_20746-0.png OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 31 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie31
W zakładce „Szczegóły”
wyświetlają się informacje
zarejestrowane podczas podróży.
■ Wskazówki dotyczące trybu Eco
Wyświetla wskazówki dotyczące
zmniejszenia zużycia

Page 32 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 32Wprowadzenie
można znaleźć w punkcie „Układułatwiający parkowanie” w
instrukcji obsługi.
◆ Ustawienia widoku kamery
wstecznej :
Wybrać, aby włączyć lub
wyłączyć kamerę wsteczną

Page 33 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie33
■Kategorie : Wyświetlanie aplikacji
według tematyki np. rozrywka, mapy.
■ < (menu podręczne):
◆ Wyszukaj : Wyszukiwanie przy
użyciu słów kluczowych.
◆ Aktualizuj : Wyszuki

Page 34 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 34Wprowadzenie
■Menedżer połączeń
Wybrać, aby zarządzać
zewnętrznymi urządzeniami
Bluetooth.
■ Usługi nawigacyjne
Wybrać, aby przejść do funkcji związanych z nawigacją np.
fotoradar

Page 35 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie35
Ulubione – usługi
Wybrać wolny przycisk na
wyświetlaczu lub nacisnąć < (aby
otworzyć menu podręczne) a
następnie Dodaj pozycję ulubioną .
Wybierz pozycję z wyświetlonej

Page 36 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 36Wprowadzenie
Wartość 0 oznacza, że funkcja jest
nieaktywna.
Aby wyjść z menu ustawień, nacisnąć przycisk SETUP / TEXT (lub /).
Uwaga
Jeśli nie zostaną wykonane żadne
czynności, menu us

Page 37 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie37
Obrócić środkowe pokrętło w celu
wybrania opcji Wyłącz tył i nacisnąć,
aby wprowadzić ustawienie.
Automatyczna regulacja
wzmocnienia (AGC)
W celu włączenia funkcji
wzmocni

Page 38 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 38WprowadzenieUstawienia poziomu
głośności
Poziom głośności zależny od
prędkości jazdy
Po aktywowaniu tej funkcji głośność
jest regulowana automatycznie w
celu uwzględnienia hałasu
gene

Page 39 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie39
Zmiana języka obsługi systemuWyświetlić menu Język w celu zmiany
języka obsługi wyświetlacza. Wybrać
język z listy, obracając i naciskając
pokrętło OK.Przywracanie domy

Page 40 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 40Wprowadzenie
Wyświetlacz
Wybrać Wyświetlacz , aby wyświetlić
następujące opcje:
■ Jasność (Niska/Średnia/Wysoka)
■ Tryb mapy (Auto/Dzień/Noc)
◆ Auto : Tryby dzienny i nocny są
z