OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20746/w960_20746-0.png OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 21 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie21
1Informacje systemu audio,
np. radioodtwarzacza ............44
Zewnętrzne urządzenia
audio ..................................... 60
M urządzenia USB .................63
Odtwarzanie

Page 22 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 22Wprowadzenie
1 AUDIO/SOURCE –
Zmiana źródła dźwięku .........25
2 6TEL – Menu telefonu .......129
NAVI – Menu systemu
nawigacyjnego ......................83
3 ! – Zwiększanie głośn

Page 23 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie23
1 RADIO/CD – Zmiana
źródła dźwięku ......................44
MEDIA – Zmiana źródła
dźwięku ................................. 44
2 ! – Zwiększanie głośności ...25
3 @

Page 24 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 24Wprowadzenie
7Obrót: Dostęp do opcji
wyświetlanego menu,
wybór następnej/
poprzedniej stacji radiowej
zapisanej w pamięci/
częstotliwości radiowej/
utworu ..................................

Page 25 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie25
Zmienianie obszarugeograficznego Podczas wprowadzania kodu może
zostać wyświetlony monit z prośbą o wybranie obszaru geograficznego,
np.:
■ Europa
■ Azja
■ Arabia
■ Ameryka

Page 26 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 26Wprowadzenie
Automatyczne wyłączanie
Jeśli system audio-nawigacyjny
został włączony przy użyciu pokrętła/ przycisku X przy wyłączonym
zapłonie, wyłączy się automatycznie
po upływie

Page 27 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie27
Obsługa wyświetlaczaR15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB –
Obsługa wyświetlacza
■ W celu poruszania się po wyświetlaczu w górę/w dół: Obrócić
pokrętło OK.

Page 28 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 28Wprowadzenie
■ ⇑ Nawigacja
Patrz rozdział „Nawigacja” 3 78.
■ t Multimedia
Patrz rozdział „Radioodtwarzacz”
3 44.
Patrz „Wejście AUX” 3 60.
Patrz rozdział „Gniazdo USB”

Page 29 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie29
PODŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNYCH
ODTWARZACZY AUDIO
Aby zmienić źródło dźwięku na CD,
USB , AUX , Bluetooth lub iPod (jeśli to
ma zastosowanie): W zależności od
systemu audio-nawi

Page 30 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 30Wprowadzenie
komórkowych, nawiązywanie
połączeń, tworzenie list kontaktów
oraz zmianę różnych ustawień.
Szczegółowy opis funkcji systemu
głośnomówiącego 3 129.R15 BT USB, R16 BT USB