OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20746/w960_20746-0.png OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 41 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie41
Wyświetlają się następującepodmenu ustawień:
■ Język
■ Wyświetlacz
■ Dźwięk
■ Zegar
■ Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
■ Ekran główny
■ Klawiatury
■ U

Page 42 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 42Wprowadzenie
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Włączanie/wyłączanie różnych
ostrzeżeń systemu audio-
nawigacyjnego. Aby włączyć, należy
zaznaczyć odpowiednie pola wyboru.Ekran gł

Page 43 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie43
Radioodtwarzacz
Można zaktualizować następujące ustawienia radioodtwarzacza:
■ Włączanie/wyłączanie wyszukiwania częstotliwości
alternatywnych (AF)
■ Włączanie i wyłąc

Page 44 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 44RadioodtwarzaczRadioodtwarzaczObsługa....................................... 44
Wyszukiwanie stacji .....................46
Listy automatycznie zapisanych stacji ...................................

Page 45 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz45
■ Środkowe pokrętło: Wyświetlanielisty zapisanych stacji radiowych
■ Przyciski stacji radiowych 1...6: Przyciski pamięci stacji
■ SETUP / TEXT : Ustawienia
systemowe
Włą

Page 46 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 46Radioodtwarzacz
Włączony zostanie odbiór ostatnio
wybranej w tym zakresie stacji
radiowej.
Uwaga
Pasmo AM można wyłączyć,
korzystając z menu Opcje.
NAVI 80 – Elementy sterujące
Do obsłu

Page 47 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz47
CD35 BT – Automatyczne
wyszukiwanie stacji
Nacisnąć przycisk 2 lub 3 i
przytrzymać przez około 2 sekundy, aby wyszukać w bieżącym zakresie
następną stację o odpowiednio

Page 48 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 48Radioodtwarzacz
Naciskać przycisk 1 lub 4 w celu
ręcznego wyszukania żądanej nazwy
stacji. Jeśli nazwa stacji nie jest
dostępna, w jej miejsce wyświetlana
jest częstotliwość.
Wyświetlona

Page 49 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz49
Wybieranie stacji zapisanej w
pamięci
W celu wywołania stacji wybrać
żądane pasmo i stację a następnie
nacisnąć Zaprogramowane , aby
wyświetlić zapisane ulubione stacje.

Page 50 of 157

OPEL VIVARO B 2015.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 50RadioodtwarzaczListy automatycznie
zapisanych stacji Stacje o najlepszej mocy sygnału w
danym zakresie częstotliwości
można wyszukiwać i zapisywać
automatycznie przy użyciu funkcji automatycz