OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20752/w960_20752-0.png OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 41 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie41Ulubione – usługi
Wybrać wolny przycisk na
wyświetlaczu lub dotknąć < (aby
otworzyć menu podręczne), a
następnie Dodaj pozycję ulubioną .
Wybrać pozycję z wyświetlonej l

Page 42 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 42Wprowadzenieużytkowania przesyłanie danych
może powodować naliczanie
dodatkowych opłat nie objętych
umową z operatorem sieci.
Gdy połączenie Bluetooth jest
aktywne, aplikacja AhaⓇ jest
do

Page 43 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie43Dotknąć i przytrzymać S lub R, aby
szybko przewinąć listę.
Uwaga
W następnych rozdziałach
poszczególne etapy przewijania do pozycji listy za pomocą ekranu
dotykowego są opisa

Page 44 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 44WprowadzenieObrócić OK w celu ustawienia
żądanej wartości i nacisnąć w celu
potwierdzenia ustawienia.
NAVI 50 IntelliLink – Ustawienia
barwy dźwięku
Aby w dowolnym momencie przejść
do m

Page 45 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie45Dotknąć OK, aby potwierdzić
zmiany.
Inne wersje podmenu dźwięku
(gdzie poziomy głośności można
ustawiać indywidualnie dla listy
typów audio), patrz
(NAVI 50 IntelliLink) „Us

Page 46 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 46Wprowadzenie<, aby wyregulować głośność
dla każdego źródła audio.
W razie potrzeby dotknąć
Przywróć domyślne , aby
przywrócić wszystkie ustawienia
głośności do wartości
fabryczny

Page 47 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie47Wyświetlacz
Wybrać Wyświetlacz , aby wyświetlić
następujące opcje:
● Jasność (Niska/Średnia/
Wysoka)
● Tryb mapy (Auto/Dzień/Noc)
● Auto : Tryby dzienny i nocny
są z

Page 48 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 48Wprowadzenie●Ustawienia fabryczne
Poniższe ustawienia można
resetować do domyślnych
wartości fabrycznych:
● Wszystkie
● Telefon
● Nawigacja
● System audio-
multimedialny-radiowy
● N

Page 49 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie49Tryb nocny uaktywnia się przyniskim natężeniu światła
zewnętrznego, gdy włączone są reflektory.
● Włącz tryb nocny /Użyj trybu
nocnego : Włączanie trybu
nocnego.Dźwięk

Page 50 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 50WprowadzenieUwaga
Następnie system audio- nawigacyjny uruchomi się
ponownie, domyślnie w języku
angielskim. W razie potrzeby wybrać Język w menu System, aby zmienić
język.
Ustawienia multi