OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20752/w960_20752-0.png OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 71 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Gniazdo USB71skompresowane nie są
odtwarzane.
Maksymalna głębokość struktury katalogów: 11 poziomów.
Maksymalna liczba plików, które
można zapisać: 1000 plików.
NAVI 50 IntelliLink : Zalec

Page 72 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 72Gniazdo USBGdy jest aktywne menu t/ü MEDIA ,
dostępne są następujące podmenu:
● Główne /Odtwarzacz
● Lista
● Opcje
W celu przełączenia źródeł audio
dotknąć S w górnym lewym rog

Page 73 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Gniazdo USB73Dotknąć <, aby otworzyć menu
podręczne (w zależności od wersji).
Dostępne są następujące opcje:
● USB : Zmiana źródła dźwięku na
tryb USB.
● Gniazdo zewnętrzne : Patrz

Page 74 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 74Odtwarzanie muzyki przez łącze BluetoothOdtwarzaniemuzyki przez łącze
BluetoothInformacje ogólne ........................74
Obsługa ....................................... 74Informacje ogólne

Page 75 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth75umożliwiającej wykrycie go przezinne urządzenia (patrz instrukcja
obsługi urządzenia).
● Źródło sygnału audio musi być skojarzone i podłączone

Page 76 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 76Odtwarzanie muzyki przez łącze BluetoothUwaga
Gdy aktywne jest połączenie
Bluetooth, obsługa urządzenia
audio z poziomu systemu
Infotainment powoduje szybsze
rozładowywanie się baterii
urzą

Page 77 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth77łącza Bluetooth, tj. przed użyciem
urządzenie musi zostać skojarzone z
systemem pojazdu.
Patrz (NAVI 50 IntelliLink)
„Podłączanie urządzeń przez

Page 78 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 78Odtwarzanie muzyki przez łącze BluetoothAby zmienić podłączone urządzenie
audio, dotknąć 7, a następnie
ÿ USTAWIENIA .
Następnie wybrać Bluetooth a potem
Wyświetlanie listy urządzeń

Page 79 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetooth79telefoniczny, zostaną skojarzoneobydwie funkcje. Kojarzenie
telefonu komórkowego 3 124.
● Gdy używany jest odtwarzacz audio, funkcje telefonu pozostaj

Page 80 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 80Odtwarzanie muzyki przez łącze Bluetoothurządzenia od systemu audio-
nawigacyjnego bez usuwania ich oraz ich skojarzenia.
● Usuń urządzenie : Wybrać tę
opcję, aby usunąć skojarzenie
urz