OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20752/w960_20752-0.png OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 51 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie51Media
Można zaktualizować następujące ustawienia mediów:
● włączanie/wyłączanie powtarzania (utworu)
● włączanie/wyłączanie odtwarzania losowego
● włączanie/wyłącz

Page 52 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 52RadioodtwarzaczRadioodtwarzaczObsługa....................................... 52
Wyszukiwanie stacji .....................54
Listy automatycznie zapisanych stacji ...................................

Page 53 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz53Główne elementy sterujące:● FM/AM /DAB (w zależności od
wersji): przełączanie między
pasmami FM i AM.
● l/m : rozpoczęcie
automatycznego wyszukiwania
następnej/poprzedn

Page 54 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 54Radioodtwarzacz●</> : zmiana częstotliwości na
niższą/wyższą skokowo.
● ↑/↓: przewijanie listy stacji.
Włączanie radioodbiornika
Aby przejść do menu radia ze strony
głównej, dotk

Page 55 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz55Zwolnić przycisk, gdy wyświetlana
wartość zbliży się do żądanej
częstotliwości. Zostaje wyszukana i
automatycznie włączona następna stacja o odpowiednio mocnym
sygnale.
O

Page 56 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 56RadioodtwarzaczWyszukiwanie nazwy stacji radiowej
(tylko zakres FM i DAB)
Wybrać pasmo FM lub DAB (o ile jest dostępne), a następnie dotknąć
Lista , aby wyświetlić uporządkowaną
alfabetyczn

Page 57 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz57Listy automatyczniezapisanych stacji
Stacje o najlepszej mocy sygnału w
danym zakresie częstotliwości
można wyszukiwać i zapisywać
automatycznie przy użyciu funkcji
automatyczn

Page 58 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 58RadioodtwarzaczNAVI 80 IntelliLink – Ręczne
aktualizowanie listy stacji
Na stronie głównej dotknąć MENU,
następnie Multimedia , a potem
Ustawienia . Wybrać Radio i
przewinąć do pozycji

Page 59 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz59NAVI 50 IntelliLink – Funkcje RDSKonfigurowanie RDS
Wybrać Opcje. Można zmienić
następujące ustawienia:
● RDS (włączanie/wyłączanie)
Nie jest wymagane wyłączenie.
●

Page 60 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 60RadioodtwarzaczW zależności od wersji dotknąć <,
aby otworzyć menu podręczne i
przejść do opcji „Ustawienia
radioodtwarzacza”.
Można zaktualizować następujące
ustawienia radioodtwarz