OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20752/w960_20752-0.png OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 31 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie31Uwaga
Przycisk rozpoznawania mowy 5,
jeśli jest w pojeździe, może
znajdować się w zespole elementów
sterujących na kierownicy lub na
kolumnie kierownicy.
Zabezpieczenie przed kra

Page 32 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 32WprowadzenieZmienianie obszaru
geograficznego
W niektórych systemach audio- nawigacyjnych po wprowadzeniu
kodu zabezpieczającego system
może wymagać od użytkownika
wybrania obszaru geograficzne

Page 33 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie33Mogą być wyświetlane następująceopcje (w zależności od wersji):
● Zmień ustawienia (aby
zatwierdzić lub odrzucić
udostępnianie danych)
Uwaga
Jeśli udostępnianie danych je

Page 34 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 34WprowadzenieMożna też (korzystając z elementówsterujących na kolumnie kierownicy)
nacisnąć @ lub 8 lub
jednocześnie  ! i # .
Wyłączanie wyciszenia
Aby wyłączyć wyciszenie (w
zależno

Page 35 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie35NAVI 80 IntelliLink – Obsługa
wyświetlacza
Użyć ekranu dotykowego do obsługi poniższych wyświetlonych menu,
zgodnie z opisem w poszczególnych
rozdziałach.
Na stronie głównej

Page 36 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 36Wprowadzenie●I/←: Przejście do poprzedniej
strony
● j/→: Przejście do następnej
strony
● ↑: Wyświetlane listy; przewijanie w górę
● ↓: Wyświetlane listy; przewijanie w dół

Page 37 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie37CD16 BT USB, CD18 BT USB
Szczegółowy opis następujących
elementów:
● Funkcje odtwarzacza CD 3 63
● Funkcje gniazda AUX 3 67
● Funkcje gniazda USB 3 70
● Odtwarzanie muzyk

Page 38 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 38Wprowadzenielepszą ekonomikę jazdy.
Przyznawane są również oceny
za średnie osiągi jazdy
ekologicznej (przyspieszenie),
efektywność zmian biegów
(skrzynia biegów) i
wykorzystywanie hamulc

Page 39 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie39ułatwiającego parkowanie.
Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Układ
ułatwiający parkowanie” w
instrukcji obsługi.
● Ustawienia widoku kamery
wstecznej (dostępne

Page 40 of 145

OPEL VIVARO B 2017.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 40WprowadzeniePatrz (NAVI 80 IntelliLink) „UsługiLIVE” w rozdziale „Nawigacja”
3 86.Ustawienia
Wyświetlają się następujące menu:
● Menedżer aplikacji
Wybrać, aby zarządzać
zewnęt