Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10723/w960_10723-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Page 21 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 19
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
Krockkudde på 
passagerarsidan Fast sken i displayen 
med kontrollampor 
för bältespåminnare

Page 22 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 20
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
Hill Assist 
Descent Control Fast sken.
Funktionen är aktiverad, men är 
pausad för att hastig

Page 23 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 21
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
Stop & Star t Fast sken, samtidigt 
som ett meddelande 
visas. Funktionen Stop & Start är urkopp

Page 24 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 22
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
Varningslampor
STOPFast sken i 
kombination med en 
annan varningslampa, 
åtföljt av att ett 
m

Page 25 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 23
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
Maximal 
kylarvätsketemperaturFast sken.Temperaturen i kylsystemet är för 
hög. Stanna bilen

Page 26 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 24
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Batteriladdning*Fast sken. Fel i laddningskretsen (smutsiga eller 
lösa kabelskor, dåligt spänd eller 
trasig generatorrem etc.). Kontrollampan ska

Page 27 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 25
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
BältespåminnareFast sken. Förarens och/eller fram-/
bakpassagerarens bälte är inte 
fastspänt. Dra fram bältet och skjut in låstungan i bälte

Page 28 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 26
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
Bromsning Fast sken. Ett mindre fel på bromssystemet.
Kör försiktigt.
Du ska så fort som möj

Page 29 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 27
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrollampaIndikeringOrsak Åtgärder/observationer
AvåkningsvarnareBlinkar, samtidigt som 
en ljudsignal hörs.Överskridning av linje har detekter

Page 30 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 28
3008-2_sv_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KrockkuddarTänds tillfälligt. Lyser i några sekunder och släcks 
när tändningen sätts på. Ska slockna när motorn startar.
Kontakta en PEUGEOT