Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28352/w960_28352-0.png Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Page 11 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 9
Отстранете причините за свръхразход 
на гориво
Разпределете товара в целия автомобил ; поставете най-тежкит

Page 12 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 10
Бордно табло бензин - Дизел
1. Оборотомер (х 1000 об/мин).
2. Дисплей.
3.
 С

коростомер (км/ч). A. И
нформации пилотира

Page 13 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 11
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Индикатори
Някои индикатори могат да светят по 
два начина. Единствено свързването

Page 14 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 12
Индикатори за активиране
Светването на един от следните индикатори потвърж дава активирането на съответна

Page 15 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 13
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
ИндикаторСъстояниеПричина Действия / Съображения
Предварително 
загряване на 
дизе

Page 16 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 14
Индикатори за неутрализиране
Светването на един от следните индикатори потвърж дава неу трализирането на

Page 17 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 15
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
Индикатори за повреда
При работещ двигател или в движение, светването на един от сле

Page 18 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 16
ИндикаторСъстояниеПричина Действия / Съображения
Спирачна 
система постоянно.
Спадането на нивото на 
спир

Page 19 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 17
301_bg_Chap01_controle-de-marche_ed01-2014
ИндикаторСъстояниеПричина Действия / Съображения
Динамичен 
контрол на 
стабилност

Page 20 of 285

Peugeot 301 2015  Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 18
ИндикаторСъстояниеПричина Действия / Съображения
Налягане на 
маслото в 
двигателя постоянно.
Повреда на м
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 290 next >