Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 301 2015 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28352/w960_28352-0.png Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian)

Page 41 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 39
301_bg_Chap02_ouvertures_ed01-2014
Стъклоповдигащи устройства
Електрическо управление Ръчно управление
Бутоните на стъкл

Page 42 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 40
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
Предни седалки
F Повдигнете лоста и плъзнете седалката напред или назад. F
 Д ръпнете лоста

Page 43 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 41
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
F За да го повдигнете, дръпнете нагоре.
F З а да го извадите, натиснете езичето А 
и издърпайт

Page 44 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 42
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
Задни седалки
F Ако е необходимо преместете напред съответната предна седалка.
F
 
П
 оставе

Page 45 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 43
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
Огледала за обратно виждане
Стък лата им могат да се рег улират, така че 
да се осиг ури ну ж

Page 46 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 44
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
Ръчно сгъване
Можете да сг ънете ръчно огледалата 
(тясно място за паркиране, малък гараж, .

Page 47 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 45
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
Регулиране на волана
F При спрян автомобил, натиснете бу тона, за да отк лючите волана.
F
 
Р

Page 48 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 46
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
Вентилация
Обработване на въздуха
Въздухът отвън минава по различни 
пътища, в зависимост

Page 49 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 47
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
За да бъдат напълно ефикасни тези системи, спазвайте следните правила за 
експлоатация и п

Page 50 of 285

Peugeot 301 2015 Ръководство за експлоатация (in Bulgarian) 48
301_bg_Chap03_confort_ed01-2014
1. Регулиране на нивото на температурата
F Завъртете рег улатора от 
синьо (студено) до черв