Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Alhambra 2020 Seat Seat https://www.carmanualsonline.info/img/39/28794/w960_28794-0.png Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 31 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) System poduszek powietrznych
W zależności od wersji wyposażenia, skrajne
f ot
ele w środkowym rzędzie mogą być rów-
nież wyposażone w boczne poduszki po-
wietrzne umieszczone pomiędzy oparc

Page 32 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne chroni

Page 33 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczne przewożenie dzieci
nie należy zmieniać w żaden sposób paneli
drzwio
wych, ani samych drzwi (np
. poprzez
montowanie głośników). Uszkodzenie
przednich drzwi może uniemożliwić praw

Page 34 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczeństwo
Należy używać wyłącznie fotelików, które są
at est
owane i odpowiednie dla danego dziec-
ka.
Foteliki dziecięce podlegają normie ECE-
R-44 lub ECE-R 129. ECE-R oznacza: Regul

Page 35 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczne przewożenie dzieci
Monta

Page 36 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczeństwo
położeniu. Oparcie należy ustawić w pozycji
piono w
ej1)
.
Ważne informacje dotyczące czołowej
poduszki powietrznej pasażera
Naklejka z ważnymi informacjami na temat
poduszki

Page 37 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczne przewożenie dzieci
gwałtownym hamowaniu lub w razie wy-
padk
u.


Page 38 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczeństwo
Monta

Page 39 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczne przewożenie dzieci
fotelika ››
› rys. 30. Jeżeli fotelik posiada mo-
cowanie Top Tether* , należy go zamocować
do odpowiedniego zaczepu ››› strona 37.
Należy przy tym pos

Page 40 of 404

Seat Alhambra 2020 Instrukcja Obsługi (in Polish) Bezpieczeństwo