run flat TATA SAFARI 2015 Owners Manual

TATA SAFARI 2015 Owners Manual SAFARI 2015 TATA TATA https://www.carmanualsonline.info/img/71/58610/w960_58610-0.png TATA SAFARI 2015 Owners Manual

Page 120 of 161

TATA SAFARI 2015 Owners Manual 120
ST STST ST
ST
AR ARAR AR
AR
TING  TING TING  TING 
TING 
THE ENGINE  THE ENGINE THE ENGINE  THE ENGINE 
THE ENGINE 
WITH JUMP LEADS, WITH JUMP LEADS,WITH JUMP LEADS, WITH JUM

Page 133 of 161

TATA SAFARI 2015 Owners Manual 133
TURBO CHARGER (IF FITTED) TURBO CHARGER (IF FITTED)TURBO CHARGER (IF FITTED) TURBO CHARGER (IF FITTED)
TURBO CHARGER (IF FITTED)
V VV V
V
ar arar ar
ar
iable iable iable iable 
iable 
T TT T
T
u