YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) FX HO CRUISER 2022 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/49734/w960_49734-0.png YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 1 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Läs den här handboken noga 
innan vattenskotern används.
ÄGAR-/FÖRARHANDBOK
2022 WaveRunner
FX HO
FX CRUISER HO
F3V-F8199-73-M0
UF3V73M0.book Page 1 Wednesday, September 15, 2021 2:58 PM

Page 2 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Läs den här handboken noga innan vattenskotern används. Handboken ska 
medfölja WaveRunner-vattenskotern om den säljs.
UF3V73M0.book Page 1 Wednesday, September 15, 2021 2:58 PM

Page 3 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MJU3759K
Försäkran om överensstämmelse för vattenskotrar (PWC)enligt kraven i direktiv 2013/53/EU
Namnet på vattenskoterns tillverkare: YAMAHA MOTOR CO., LTD.
Adr

Page 4 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MJU47031
Lista över certifierade länder enligt radiolagar
Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,
Inc. och al

Page 5 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MJU30193
Till ägaren/föraren
Tack för att du har valt en Yamaha-vatten-
skoter.
Den här ägar-/förarhandboken innehåller in-
formation som du behöver för att an

Page 6 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MJU40411
Eftersom Yamaha ständigt förbättrar sina
produkter kanske din produkt inte är exakt så
som den som beskrivs i den här ägar-/förar-
handboken. Specifika

Page 7 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Allmänna och viktiga dekaler ........... 1Identifikationsnummer..................... 1
Primärt ID-nummer (PRI-ID) ............... 1
Farkostens identifieringsnummer 
(CIN) ...............

Page 8 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Återställa fabriksinställningarna (“Factory Reset”)........................... 62
Bekräfta regelinformation (“Regulatory Info”)......................... 62
Motorns låsskärm

Page 9 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Specifikationer .............................. 114Specifikationer ............................ 114
Åtgärda fel ..................................... 116 Felsökning ......................

Page 10 of 136

YAMAHA FX HO CRUISER 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Allmänna och viktiga dekaler
1
MJU36453
Identifikationsnummer
Anteckna det primära identifikationsnumret
(PRI-ID), vattenskoterns identifikationsnum-
mer (CIN) och motorns serienummer på de
avsedda
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 140 next >